Skriftlig spørsmål fra Torgeir Trældal (FrP) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:1982 (2011-2012)
Innlevert: 20.09.2012
Sendt: 21.09.2012
Besvart: 09.10.2012 av nærings- og handelsminister Trond Giske

Torgeir Trældal (FrP)

Spørsmål

Torgeir Trældal (FrP): Vil statsråden redegjøre for når fremdriftsplanen vil være ferdigstilt, og når kan en forvente byggestart, samt eventuelt årsaker til forsinkelser?

Begrunnelse

Viser til tidligere spørsmål 1360 og 1867 om fremdriften av nybygg til Brønnøysundregisteret.

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: I statsbudsjett for 2013 foreslår regjeringen at det bevilges 20 mill. kroner til et forprosjekt for nytt bygg til Brønnøysundregistrene. Fremdriftsplanen for byggeprosjektet vil bli bekjentgjort på hensiktsmessig måte så snart den foreligger. Det er Statsbygg som skal ha ansvaret for det videre utredningsarbeidet og som vil fastsette fremdriftsplanen for prosjektet.

For å få en effektiv og smidig prosess videre, med god forankring i lokalsamfunnet, legger jeg opp til at det skal være nær kontakt med kommunen i det videre utredningsarbeidet.