Skriftlig spørsmål fra Ingjerd Schou (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1995 (2011-2012)
Innlevert: 24.09.2012
Sendt: 25.09.2012
Besvart: 03.10.2012 av samferdselsminister Marit Arnstad

Ingjerd Schou (H)

Spørsmål

Ingjerd Schou (H): Når og hvordan vil statsråden ivareta trafikksikkerheten med varsling av langtransport kø i høyre felt, 90 km, ved innkjøring til Svinesund tollstasjon?

Begrunnelse

Jeg stilte finansministeren skriftlig spørsmål om køer av langtransport inn i Norge ved Svinesund tidligere i september d.å.
Tematikken i dette spørsmålet handlet om når forholdene ved Tollstasjonen var forbedret for å ta unna kø av langtransport inn i Norge.
Søndag 23.9.12 kl. 18.00 kom jeg kjørende fra Sverige inn i Norge.
Mange opplevde en meget vanskelig og farlig trafikksituasjon.
I høyre kjørefelt, dimensjonert for 90 km i timen, stopper trafikken plutselig helt opp.
Uten varsel. Ingen informasjon. Jeg talte nok en gang mer enn 60 kjøretøy, langtransport, i kolonnen av biler i vent på å komme frem til tollstasjonen.
Det var tett trafikk også i venstre fil og slik sett en kraftig nedbremsing for flere kjøretøy før det var mulig å komme over i denne kjørebanen.
Denne gangen gikk det bra! Imidlertid, inntil forholdene og kapasiteten er endret på tollstasjonen, bør det komme opp elektronisk varsling om fare for kø, samt redusert hastighet når dette oppstår.
Jeg håper at statsråden medvirker til dette.
Det er av de tiltak som burde skje umiddelbart.

Marit Arnstad (Sp)

Svar

Marit Arnstad: Jeg er kjent med at det av og til oppstår kø i høyre felt på E6 Svinesund på veg inn i Norge. Det er uheldig med slik kødannelse på en veg med fartsgrense 90 km/t. Det er hittil ikke rapportert om personskadeulykker på norsk side av grensen.

Problemet med kø av langtransport fra området med tollstasjonen og spedisjonsfirmaene synes å være økende, og en varsling om slik kø og eventuelt redusert fartsgrense kan være en løsning på dette. Slike tiltak må i tilfelle gjøres inne på svensk side av grensen for at de skal gi en positiv effekt. Jeg vil derfor be Statens vegvesen om å ta kontakt med svenske vegmyndigheter for å vurdere nærmere hvordan dette kan løses.