Skriftlig spørsmål fra Morten Høglund (FrP) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:22 (2012-2013)
Innlevert: 03.10.2012
Sendt: 05.10.2012
Besvart: 09.10.2012 av utenriksminister Espen Barth Eide

Morten Høglund (FrP)

Spørsmål

Morten Høglund (FrP): Hva er de gjenstående utfordringene som må løses før den fremforhandlede frihandelsavtalen med Colombia kan legges frem for Stortinget til ratifikasjon?

Begrunnelse

Frihandelsavtalen med Colombia er ferdigforhandlet for lenge siden, men den er ennå ikke ratifisert. Samtidig med at dette samarbeidsverktøy mellom Norge og Colombia ikke har endelig blitt etablert, så er Norge dypt engasjert i fredsprosessen i Colombia. Det er spesielt å legge merke til at man kan samarbeide tilsynelatende godt politisk, men foreløpig ikke har ønsket at det handelsmessige samarbeidet skal få et løft.

Espen Barth Eide (A)

Svar

Espen Barth Eide: Regjeringen ønsker at vi innenfor rammen av vårt handelspolitiske samarbeid med Colombia får på plass en mekanisme for å ivareta spørsmål knyttet til arbeidstakerrettigheter. Regjeringen er i lys av dette i dialog med colombianske myndigheter om hvordan vi på en tilfredsstillende måte kan sikre bilateral dialog og samarbeid på dette området. Frihandelsavtalen med Colombia vil bli lagt frem for Stortinget for ratifikasjon så snart vi er enig med kolombianske myndigheter om hvordan slik dialog og samarbeid best kan innrettes.