Skriftlig spørsmål fra Torgeir Trældal (FrP) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:30 (2012-2013)
Innlevert: 03.10.2012
Sendt: 05.10.2012
Rette vedkommende: Utenriksministeren
Besvart: 16.10.2012 av utenriksminister Espen Barth Eide

Torgeir Trældal (FrP)

Spørsmål

Torgeir Trældal (FrP): Regjeringen har signalisert at de i forbindelse med statsbudsjettet 2013 vil fremme tollskjerpelser på ost og kjøtt.
Kan statsråden redegjøre for konsekvensen dette kan få for norsk eksportindustri., og kan statsråden garantere at dette ikke er et brudd på EØS-avtalens artikkel 19?

Espen Barth Eide (A)

Svar

Espen Barth Eide: De foreslåtte tolljusteringer vil ligge innenfor våre internasjonale forpliktelser i WTO.

Når det gjelder forholdet til EØS-avtalens artikkel 19, fastlegger denne et felles mål om gjensidig fordelaktig liberalisering av handelen med landbruksprodukter innenfor rammen av partenes respektive landbrukspolitikk. Disse bestemmelsene har Norge lojalt fulgt opp og det vil vi fortsette med.

EUs eksport av landbruksprodukter til Norge har økt med om lag 150 % siden 2000. Vår eksport til EU har økt med 45 %. Nye liberaliserende tiltak under artikkel 19 ble gjennomført med virkning fra 1. januar i år. I dag kommer nær 70 % av vår samlede import av landbruksprodukter fra EU.

Regjeringen legger stor vekt på å følge opp EØS-avtalens forpliktelser. Vi kan ikke se at den foreliggende situasjon skulle få noen direkte følger for øvrig norsk eksportindustri.

Jeg viser ellers til mine svar på spørsmålene nr. 1966 og 1958 (2011-2012) fra representantene Nesvik og Flåtten.