Skriftlig spørsmål fra Anders B. Werp (H) til fornyings-, administrasjons- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:63 (2012-2013)
Innlevert: 09.10.2012
Sendt: 09.10.2012
Besvart: 12.10.2012 av fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud

Anders B. Werp (H)

Spørsmål

Anders B. Werp (H): Hvilke vurderinger i henhold til konkurranseloven har fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet foretatt i anledning Huaweis leveranse av varer og tjenester til norske telekomselskaper?

Begrunnelse

Det kinesiske telekomselskapet Huawei leverer sentrale komponenter til mobilnettet til blant annet Telenor og NetCom. Det er reist spørsmål i både EU og USA om bruk av ulovlige og konkurransevridende virkemidler fra kinesiske myndigheter til kinesisk telekomindustri.

Rigmor Aasrud (A)

Svar

Rigmor Aasrud: Konkurranseloven setter forbud mot konkurransebegrensende samarbeid og utilbørlig utnyttelse av dominerende stilling (misbruk av markedsmakt). Loven håndheves av Konkurransetilsynet. Konkurransetilsynet har en selvstendig rolle i håndhevingen av loven. Dersom det er mistanke om at forbudene i loven har blitt brutt, må dette følges opp av tilsynet. Departementet har således ikke foretatt noen vurderinger i det foreliggende tilfellet.