Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:149 (2012-2013)
Innlevert: 23.10.2012
Sendt: 25.10.2012
Besvart: 02.11.2012 av samferdselsminister Marit Arnstad

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Den rød-grønne regjeringen har fra sin start i oktober 2005 igangsatt en lang rekke bompengefinansierte veiprosjekter. Per oktober 2012 er det blitt mer enn 50 nye prosjekt. Bilistene skal betale ca. 90 mrd. kr i bompenger, ca. 21 mrd. kr i rentekostnader og nesten 8 mrd. kr i innkrevingskostnader. Samlet ekstraskatt blir 120 mrd. kr.
Kan statsråden legge frem spesifisert oversikt over hvor mange veiprosjekter som er startet i samme periode 10/2005-10/2012 med full statlig finansiering?

Marit Arnstad (Sp)

Svar

Marit Arnstad: Nedenfor følger en oversikt over store riksvegprosjekter (kostnadsoverslag over 200 mill. kr) som er fullfinansiert med statlige midler og med anleggsstart i perioden oktober 2005-oktober 2012.

Prosjekt Fylke

2005 (oktober-desember)

E39 Halhjem og Sandvikvåg ferjekaier Hordaland

2006

E18 Frydenhaug – Eik Buskerud

Rv 283 Øvre Sund bru 1) 2) Buskerud

E16 Borlaug – Voldum Sogn og Fjordane

2007

Rv 38 Eklund – Sannidal 1) Telemark

Rv 5 Hammarsgrovi – Stølsneset Sogn og Fjordane

2008

Rv 658 Ellingsøy- og Valderøytunnelene Møre og Romsdal

E39 Renndalen – Staurset 2) Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag

2009

Rv 7 Ramsrud – Kjeldsbergsvingene Buskerud

E39 Fardal – Osestad Vest-Agder

E39 Torvund – Teigen Sogn og Fjordane

E39 Kvivsvegen Møre og Romsdal

Rv 60 Hellesylt- og Strekanetunnlen (fotnote 1) Møre og Romsdal

E6 Jansnes – Halselv Finnmark

2010

E39 Hjartåberga Møre og Romsdal

2011

E16 Nestunnelen Buskerud

Rv 13 Tysdalsvatnet (fotnote 2) Rogaland

E16 Smedalsosen – Maristova – Borlaug Sogn og Fjordane

Rv 70 Oppdølstranda Møre og Romsdal

E6 Harran – Nes bru Nord-Trøndelag

E10 Solbjørnneset – Hamnøy Nordland

2012 (januar-oktober)

Rv 3 Åsta bru med tilstøtende veg Hedmark

E39 Vågsbotn – Hylkje Hordaland

E39 Harangen – Høgkjølen 2) Møre og Romsdal1) Omklassifisert til fylkesveg i 2010.

2) Delvis forskuttert i byggeperioden.

-----------------------------

Fotnote i svar:

Fotnote 1) Omklassifisert til fylkesveg i 2010.

Fotnote 2) Delvis forskuttert i byggeperioden.

Lenke til svaret og fotnoter i pdf-format