Skriftlig spørsmål fra Elisabeth Vik Aspaker (H) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:166 (2012-2013)
Innlevert: 25.10.2012
Sendt: 26.10.2012
Besvart: 01.11.2012 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Elisabeth Vik Aspaker (H)

Spørsmål

Elisabeth Vik Aspaker (H): Statsrådens svar på mitt spørsmål i Dokument nr. 15:120 (2012-2013) krever et oppfølgingsspørsmål ettersom svaret ikke er i samsvar med det spørsmålet som ble stillet, dvs. statsrådens eget utsagn i Stortinget om at en tredjedel av de over 150 kommunene som ikke benytter seg av EVU for lærere, var Høyrestyrte. Det anslås at 153 kommuner ikke deltar i den statlige strategien for etter- og videreutdanning.
Kan statsråden redegjøre for de ulike partienes ordførerandel av disse kommunene?

Begrunnelse

I Dokument nr. 15:120 (2012-2013) stilte jeg følgende spørsmål til Kunnskapsministeren: «I Stortingets ordinære spørretime 10. oktober uttalte kunnskapsministeren at « Av de over 150 kommunene som ikke benytter seg av dette veldig gode videreutdanningstilbudet nå, er ca. en tredjedel Høyre-styrte». Hvilken dokumentasjon har statsråden for dette utsagnet, og kan statsråden legge frem en samlet oversikt over hvilke kommuner som ikke benytter seg av videreutdanningstilbudet, og hvilke partier som styrer disse kommunene?»
Statsrådens svar på mitt spørsmål i Dokument nr. 15:120 (2012-2013) krever et oppfølgingsspørsmål fordi svaret ikke er i samsvar med det det faktisk ble spurt om, dvs. Statsrådens påstand i Stortinget var at en tredjedel av de over 150 kommunene som ikke benytter seg av EVU for lærere, var Høyrestyrte. I svaret tas det utgangspunkt i hvor mange høyreordførere Norge har, men det var ikke tema i Stortinget.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Jeg viser til oppfølgingsspørsmål fra representanten Elisabeth Aspaker med spørsmål om hvilke kommuner som ikke benytter seg av videreutdanningstilbud i strategien Kompetanse for kvalitet, og hvilke partier som styrer disse kommunene.

I muntlig spørretime 10. oktober ga jeg som svar på oppfølgingsspørsmål fra representanten Aspaker at ca. en tredel av kommunene som ikke deltar i videreutdanningen, er styrt av Høyre. I mitt svar på skriftlig spørsmål fra representanten Aspaker 24. oktober presiserte jeg at det riktige er at om lag en tredjedel av de kommunene som har Høyreordfører, ikke deltar videreutdanningen.

I følge SSB er det i dag 119 kommuner som har ordfører fra Høyre. Av gjennomgang av oversikt over ikke-deltagende kommuner fra Utdanningsdirektoratet, er det etter data fra Kommunal rapport 35 kommuner med ordfører fra Høyre som ikke benytter seg av videreutdanningstilbudet.

Det er flere måter å se på deltakelsen i videreutdanningen på. Hvis vi ser på partienes andel av de ordførerne som ikke deltar, vil partier med få ordførere få en svært lav andel av de som ikke deltar, mens partier med mange ordførere vil få en høy andel. Andre faktorer som har betydning, er blant annet hvor stor kommunen er og hvor mange lærere de har. Etter min vurdering får vi best informasjon ved å sammenligne antallet som ikke deltar i videreutdanningen, med antallet av ordførere som partiet har totalt. Det var dette jeg ønsket å presisere i mitt forrige svar til representanten Aspaker.

De ulike partienes ordførerandel er med samme beregningsgrunnlag slik:

Ap H Frp V Krf Sp SV Andre

Ikke deltatt 48 35 4 2 10 46 0 8

Antall ordførere totalt 153 119 11 6 17 87 3 33

Andel ordførere 31,4 % 29,4 % 36,4 % 33,3 % 58,8 % 52,9 % 0 24,2 %

Det oversikten viser er at alle partier fortsatt kan gjøre en innsats for at deres ordførere skal satse på å styrke sin deltakelse i videreutdanningen, noe som vil bidra til å gi elevene en best mulig opplæring.

Lenke til svaret med tabell i pdf-format