Skriftlig spørsmål fra Dagfinn Høybråten (KrF) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:194 (2012-2013)
Innlevert: 31.10.2012
Sendt: 31.10.2012
Besvart: 09.11.2012 av samferdselsminister Marit Arnstad

Dagfinn Høybråten (KrF)

Spørsmål

Dagfinn Høybråten (KrF): Det første snøfallet i Oslo-området mandag 29. oktober 2012 skapte kaotiske tilstander i flytrafikken, med store konsekvenser for de reisende på grunn av problemer med trafikkavviklingen på Oslo lufthavn Gardermoen.
Vil statsråden forsikre seg om en grundig gjennomgang av hva som førte til at landets hovedflyplass ikke takler et moderat snøfall bedre?

Marit Arnstad (Sp)

Svar

Marit Arnstad: Årets første snøfall på Gardermoen medførte store mengder snø. Avinor melder om at det lokalt på flyplassen i tidsrommet kl. 00-09 ble målt 19 mm nedbør. Det tilsvarer ca. 19 cm snø. Det sluttet å snø ca. kl. 11 på formiddagen og totalt ble det målt ca. 21 cm snø. Snøen var våt og tung. Brøytearealet ved flyplassen er på 2,1 millioner m2 og 20 cm. på dette arealet medfører en håndtering av over 400 000 m3 snø denne dagen. Snøfallet mandag 29. oktober var etter Avinors erfaring betydelig. Typen snø og temperaturforholdene er utfordrende med hensyn til å skape gode friksjonsforhold på banesystemene.

Ingen deler av flyplassen var stengt grunnet de store snømengdene, men Avinors konsept er at de brøyter i fastlagte mønstre og kjører runder på flyplassen slik at de stenger en rullebane i maksimalt 15 minutter for brøyting mens den andre er åpen. Den aktuelle dagen ble det brøytet i 12 timer uten stans.

Det er av sikkerhetsmessige hensyn, strenge kvalitetskrav til overflaten på rullebanesystemet for at flytrafikken skal kunne gå.

Ifølge Avinor har Oslo lufthavn, hele døgnet i perioden fra oktober til april, 27 egne ansatte til stede for å utføre vintervedlikehold. I tillegg var det den aktuelle dagen 29 bemannede maskiner fra innleide entreprenører til stede. Oslo lufthavn har også betydelige maskinelle ressurser for vintervedlikehold. Alt nødvendig utstyr var virksomt under snøfallet.

Oslo lufthavn registrerte 295 flyavganger mandag 29. oktober og utførte avising på 265 av flyene. Under slike forhold tar avising lang tid, da mye tung snø må fjernes fra flyene.

Avising blir utført på egne plattformer ved rullebaneenden. Ca. kl. 05.30 om morgenen skiftet den registrerte vindretningen i høyere luftlag. Dette medførte at Avinor måtte snu landingsretningen og dermed flytte avisingsplattformen fra syd på vestre bane til nord på østre bane. Kjøreavstanden mellom disse er omtrent 4 km, og det er en kolonne på 20 spesialkjøretøy som må flyttes. Etter noe tid snudde vindretningen igjen, og et nytt skifte måtte gjennomføres. Slike skifter medførte naturlig nok at trafikkavviklingen ble hemmet noe.

Basert på tilbakemeldingen fra Avinor mener Samferdselsdepartementet at Avinor håndterte denne krevende situasjonen på en tilfredsstillende måte. Departementet innser at det ved slike krevende værforhold ikke er til å unngå at trafikken blir noe forsinket.