Skriftlig spørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:223 (2012-2013)
Innlevert: 05.11.2012
Sendt: 05.11.2012
Besvart: 12.11.2012 av forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): Forsvaret sliter med å holde sine gamle Sea King maskiner fullt ut operative, noe som kom svært tydelig fram under redningsaksjonen av mannskapet på Kamaro. Jeg ser at statssekretær Kristin Bergersen uttaler at våre helikopter er de best vedlikeholdte i hele verden.
Hva slags empirisk grunnlag har regjeringen og en av statsrådenes statssekretærer for å komme med en slik påstand?

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Jeg viser til brev fra Stortingets president av 5. november 2012 med spørsmål fra stortingsrepresentant Jan Arild Ellingsen om vedlikehold av Sea King-redningshelikoptre. Justis- og beredskapsdepartementet har opplyst følgende:

Vedlikeholdet av vår Sea King-flåte har meget høy prioritet, og vedlikeholdsarbeidet som utføres på våre Sea King, er av meget god kvalitet. Forebyggende vedlikehold evner i stor grad å håndtere mangler før de utvikler seg til å bli kritiske.

Hovedutfordringen for å ivareta operativiteten nå og i fremtiden ligger i helikopterets og systemenes alder. Dette medfører høyere feilrate og utfordringer med å anskaffe reservedeler. AgustaWestland (helikopterprodusenten) har gjennomført en vedlikeholdsstudie for å identifisere hvilke systemer og komponenter som må/bør skiftes ut dersom våre Sea King skal kunne driftes til 2020. For å ivareta operativitet og et høyt vedlikeholdsnivå har regjeringen foreslått å styrke vedlikeholdsprogrammet til Sea King med 300 mill. kroner i 2013. De ekstra midlene vil bli prioritert til å igangsette de viktigste tiltakene identifisert i vedlikeholdsstudien, eksempelvis ekstra innkjøp av reservedeler samt modernisering av enkelte eldre systemer.

På denne bakgrunn og gjentatte tilbakemeldinger fra helikopterprodusenten AgustaWestland kan Justis- og beredskapsdepartementet gå ut i fra at Norges vedlikehold av Sea King-helikoptre er blant det beste på verdensbasis.