Skriftlig spørsmål fra Kari Kjønaas Kjos (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:212 (2012-2013)
Innlevert: 01.11.2012
Sendt: 02.11.2012
Besvart: 08.11.2012 av helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre

Kari Kjønaas Kjos (FrP)

Spørsmål

Kari Kjønaas Kjos (FrP): Mener statsråden i likhet med sin forgjenger at omstillingsprosessene hele tiden har vært forsvarlige og under kontroll, eller vil statsråden nå vurdere konkrete tiltak for å hindre at vi får flere uheldige hendelser som følge av dårlig planlagte omstillinger?

Begrunnelse

Fremskrittspartiet har en rekke ganger foreslått konkrete forslag for å rydde opp i det vi har ment er en omstillingsprosess ute av kontroll i Oslo-regionen. Regjeringen har hele tiden varslet om at de følger situasjonen nøye og at de har tillit til at helseforetakene har kontroll.
Den siste tiden er det avslørt kritiske tilstander ved Ahus i 2011, som i verste fall kan ha voldt skade og dødsfall på pasienter. Nå varsles det om at så mye som 10 pasienter kan ha dødd som følge av feilbehandling som kan relateres til omstillingsprosessen i OUS.

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Omstillinger i spesialisthelsetjenesten har vært og vil være nødvendige framover på grunn av blant annet endringer i demografi, samfunnsstruktur, sykdomsbilde - og ikke minst behandlingsmuligheter. Omstillingene i hovedstadsområdet skal sikre bedre samordning og ressursbruk.

Jeg har gjennom samtaler med både ansatte og ledelse fått høre at omstillingene har blitt opplevd som krevende. Omstillingene har hatt positive effekter på noen områder, mens det er gjenværende utfordringer på andre områder. Mitt inntrykk er at målet for sammenslåingen og omstillingen i hovedstadsområdet er riktig, men at det har vært svakheter ved planleggingen og gjennomføringen, særlig ved Oslo universitetssykehus, bl.a. når det gjelder tilpasning av bemanningen til aktiviteten, utfordringer innen IKT, og at det har tatt tid å få frem kvalitetssikrede investeringsprosjekter. Jeg har likevel ikke grunnlag for å si at omstillingsprosessene har vært uforsvarlige eller utenfor kontroll.

Det er fortsatt viktig at sykehusene i hovedstadsområdet gjør tiltak for å komme i økonomisk balanse.

Departementet vil følge den videre utviklingen i hovedstadsområdet tett.