Skriftlig spørsmål fra Hans Olav Syversen (KrF) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:234 (2012-2013)
Innlevert: 06.11.2012
Sendt: 07.11.2012
Besvart: 13.11.2012 av utenriksminister Espen Barth Eide

Hans Olav Syversen (KrF)

Spørsmål

Hans Olav Syversen (KrF): Det tyrkiske folkemordet på over 1 million armenere er godt dokumentert, heiet frem av muslimske ledere som lovet tyrkerne velstand. Mindre kjent er det at titusenvis av assyrere, en av de eldste kristne gruppene, ble slaktet ned sammen med dem. Nå er assyrerne under press, ikke bare fra lokale muslimer, men også fra regjeringen, som vil ta eiendomsrettighetene til klosteret Mor Gabriel, nær Midyat.
Hva gjør regjeringen for å støtte assyrernes rettigheter i Tyrkia?

Espen Barth Eide (A)

Svar

Espen Barth Eide: Tyrkia er i en rivende utvikling og medlemssøknaden til EU har vært retningsgivende for reformer blant annet på det økonomiske og sosiale området. Tyrkia arbeider med en større grunnlovreform. Stortingspresidenten og hans delegasjon fikk førstehånds kunnskap om denne under sitt nylige besøk til Tyrkia 8.-11. oktober. I forbindelse med dette arbeidet diskuteres det å styrke minoriteters rettigheter. Dagens grunnlov anerkjenner kun ikke-muslimske religiøse minoriteter av Lausanne-traktaten fra 1923. Dette innebærer greskortodokse, kristne armenere og jøder. Muslimske minoriteter anerkjennes derimot ikke.

Minoriteter er ofte utsatt i samfunn som gjennomgår politisk urolige tider og ved økonomisk og sosial endring. Som Stortinget tidligere er informert om, er det satt i gang et prosjekt i Utenriksdepartementet for å styrke arbeidet mot diskriminering av minoriteter. Situasjonen for religions- og livssynsminoriteter vil stå sentralt i dette arbeidet. Prosjektet vil også være relevant i forhold til Tyrkia.

Når det gjelder klosteret Mor Gabriel, følger vi utviklingen nøye sammen med likesinnede land. Det er strid om eiendomsretten til klosteret, og det pågår flere rettssaker om landområdene. Rettssakene blir også omtalt i EUs siste fremdriftsrapport for Tyrkias medlemskapsprosess. Vår ambassade i Ankara har besøkt klosteret ved flere anledninger, og har også møtt klosterets advokater. Et nytt besøk er under planlegging senere i år.

Samtidig vil jeg understreke at saken ikke bare dreier seg om den assyriske minoriteten. Det foregår en lokal maktkamp i Midyat hvor Mor Gabriel ligger og hvor klosteret nå befinner seg i skuddlinjen. Det vanskeliggjør saken ytterligere at lokale myndighetene er involvert mot klosteret.

Jeg merker meg den interesse som Stortinget viser for utviklingen i Tyrkia. Ikke bare Stortingspresidenten, men også Utenriks- og forsvarskomiteen har nylig vært i Tyrkia. Fra regjeringens side er det også flere besøk under planlegging. Mange saker står på den bilaterale agendaen. Jeg vil forsikre representanten Syversen og hans kolleger at betydningen av toleranse og respekt for religiøse minoriteter i tillegg til andre menneskerettighetsforhold, er et viktig anliggende for oss.