Skriftlig spørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:243 (2012-2013)
Innlevert: 07.11.2012
Sendt: 08.11.2012
Besvart: 16.11.2012 av nærings- og handelsminister Trond Giske

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): Det Fredriksen-eide selskapet Seadrill har nå besluttet å flytte sitt hovedkontor ut av Norge og til London. Dette skaper stor uro både lokalt og nasjonalt om hva dette vil kunne få og si både på kort og lang sikt innen en rekke områder.
Jeg vil på denne bakgrunn be statsråden redegjøre for hvilke konsekvenser denne flyttingen vil kunne få for statlige og kommunale inntekter fra skatter og avgifter, arbeidsplasser, forskning og utvikling, samt kompetansen innen drilling-miljøet i Norge?

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Som nærings- og handelsminister ønsker jeg mest mulig virksomhet i Norge. Regjeringens politikk skal motvirke utflytting og stimulere til nye etableringer.

Jeg ser at styret i Seadrill har valgt å flytte det operasjonelle hovedkontoret for selskapet fra Norge til London. Det er stor etterspørsel etter kvalifisert arbeidskraft i Stavanger-regionen og det er grunn til å anta at de berørte ansatte relativt raskt vil finne alternativ sysselsetting. Seadrill- konsernet vil fortsatt ha betydelig virksomhet i Norge og Stavanger gjennom riggselskapet North Atlantic Management og oljeserviceselskapet Archer. Dette vil bidra til å opprettholde og videreutvikle den omfattende maritime offshoreklynge som er utviklet i Norge med en betydelig leverandørindustri og et sterkt kompetansemiljø.

Vi har notert at North Atlantic Drilling vil ha fokus rettet mot operasjoner i krevende nordlige farvann. Vi antar at selskapet gjennom denne virksomheten vil bidra til og ha nytte av forskning, utvikling og kompetansebygging i Norge.