Skriftlig spørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:263 (2012-2013)
Innlevert: 13.11.2012
Sendt: 13.11.2012
Besvart: 20.11.2012 av forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): DFS har også denne høsten jobbet aktivt, via lovlige demokratiske metoder, for å påvirke Stortingets vedtak. At FD og en av statsrådens rådgivere da går ut og sier "at det ikke lenger er behov for at det norske folk kan skyte" fremstår som en ren provokasjon.
Mitt spørsmål til statsråden blir derfor om hun deler synspunktet om at det ikke er behov for at folk skal kunne skyte og om hun samtidig kan vise til noen eksempler der medlemmer fra DFS har misbrukt sin kunnskap til å begå f.eks. kriminelle handlinger?

Begrunnelse

At FD ikke ser, eller kun ser en begrenset verdi i det DFS gjør, for stå for statsrådens regning. Stortinget har ved flere anledninger påpekt det motsatt og slik sett gitt DFS honnør og annerkjennelse for vel utført oppdrag! Jeg må innrømme at jeg ble en smule betenkt da jeg så bakgrunnen til den omtalte rådgiveren og denne saken viser til fulle en manglende innsikt og forståelse for DFS sin rolle.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: DFS har i en årrekke vært en viktig bidragsyter som, gjennom sin virksomhet, har skapt økt kunnskap om og sunne holdninger til våpenbruk i det norske samfunnet. DFS har også bidratt til å opprettholde forsvarsviljen i et bredt lag av folket

Som kjent har Forsvaret vært gjennom en stor omstilling. Over tid har vi gått fra et mobiliseringsforsvar til et innsatsforsvar. Når regjeringen, gjennom budsjettforslaget for 2013, legger til grunn en reduksjon i tilskuddet til DFS, bygger dette på en totalvurdering av bruk av offentlige tilskuddsmidler. Det finnes også andre foreninger (f.eks. Norges skytterforbund og Norges jeger- og fiskerforbund) som gir gode fritidstilbud og bidrar til sunne våpenholdninger. Disse mottar imidlertid ikke tilskudd fra staten i samme skala som DFS.

Forsvarsdepartementet vil ta initiativ til en arbeidsgruppe med representanter fra DFS. Gruppen vil bl.a. gjennomgå samhandlingen mellom Forsvaret og DFS, herunder DFSs rolle og relevans for Forsvaret