Skriftlig spørsmål fra Monica Carmen Gåsvatn (FrP) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:310 (2012-2013)
Innlevert: 21.11.2012
Sendt: 22.11.2012
Rette vedkommende: Fiskeri- og kystministeren
Besvart: 29.11.2012 av fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen

Monica Carmen Gåsvatn (H)

Spørsmål

Monica Carmen Gåsvatn (FrP): Jeg viser til skriftlig spørsmål nr. 1799 (2011-2012), og norske myndigheters møte med det svenske Miljødepartementet for å drøfte mulige løsninger i saken om utdypingen av innseilingen til Halden.
Hva kom ut av møtet 12. september, og hva skjer videre i saken?

Lisbeth Berg-Hansen (A)

Svar

Lisbeth Berg-Hansen: Spørsmålet er oversendt fra kommunal- og regionalministeren til meg som rett adressat for spørsmålet.

Statssekretær Kristine Gramstad i Fiskeri- og kystdepartementet hadde et møte med statssekretær Anders Flanking i det svenske Miljödepartementet 12. september i år. Møtet kom i stand etter anmodning fra norsk side, med bakgrunn i at en utdyping av innseilingen til Halden er viktig for norsk industri.

Fra svensk side ble det pekt på at det aktuelle området på svensk side er et Natur 2000-område, noe som medfører en sterk beskyttelse mot inngrep. Miljödepartementet vil imidlertid ta kontakt med Länshøvdingen/Länssstyrelsen, for å avklare videre utredning og arbeid framover. Vi fikk opplyst at saken kan ta fra 1½ til 6 – 7 år, avhengig av hvor mange institusjoner som vil kreve å behandle saken på svensk side.

Norske myndigheter vil selvfølgelig søke å finne en mest mulig skånsom framgangsmåte for å gjennomføre eventuelle inngrep i leden. Vi vil bli holdt orientert om utviklingen i saken på svensk side og vil holde god kontakt med svenske myndigheter for å søke å finne en god løsning for alle parter i denne saken.