Skriftlig spørsmål fra Oskar J. Grimstad (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:325 (2012-2013)
Innlevert: 23.11.2012
Sendt: 26.11.2012
Besvart: 11.12.2012 av olje- og energiminister Ola Borten Moe

Oskar J. Grimstad (FrP)

Spørsmål

Oskar J. Grimstad (FrP): Hva vil statsråden gjøre for å få på plass den forutsetninga en stilte allerede i første konsesjonsrunde på Nyhavna i Aukra?

Begrunnelse

I forbindelse med etablering av mottaksanlegg for gassen fra Ormen Lange i Nyhavna ble det i konsesjonsvilkårene lagt inn krav om et uttakspunkt for lokal bruk av gass. Dette har ennå ikke komt på plass trass flere års drift og nå utviding av aktiviteten i forbindelse med nye funn.

Ola Borten Moe (Sp)

Svar

Ola Borten Moe: Plan for utbygging, anlegg og drift av Ormen Lange, landanleggene på Nyhamna og Langeled ble behandlet i Stortinget i april 2004. Feltet og anleggene ble satt i drift i 2007, med Shell som operatør i driftsfasen.

Departementet har tatt kontakt med Shell, som opplyser at det, i tråd med utbyggingsplanen fra 2004, er etablert følgende muligheter for lokalt uttak av gass:- Uttak til lokalt lavtrykksnett er installert, men er ikke satt i drift fordi det per i dag ikke er noen etterspørsel.

- Et uttak med mellomtrykk er installert og i driftssatt til det mobile gasskraftverket på Aukra som Statnett er operatør for.

- I tillegg til dette er det lagt til rette for et fremtidig regionalt uttak av høytrykksgass, ved at det er etablert et punkt for utløp fra eksportgassen.Tilretteleggingen for regionalt uttak av høytrykksgass er gjort for å unngå eventuelle senere kompliserte prosjekter og kostbare grunnlagsinvesteringer. Eventuelle investeringer for å ferdigstille systemet inne på landanlegget for å kunne levere gass inn på et regionalt høytrykksnett vil ikke bli foretatt før det foreligger en forretningsmessig avtale med gasskjøpere. Dette er kostnader som det ikke er spesielle besparelser knyttet til å ta på forhånd og som det dermed er fornuftig å vente med til det foreligger et konkret prosjekt for gassbruk.