Skriftlig spørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:397 (2012-2013)
Innlevert: 04.12.2012
Sendt: 05.12.2012
Besvart: 12.12.2012 av forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): At KV bidrar svært positivt i mange sammenhenger er hevet over enhver tvil. Ikke minst gjelder dette innen søk og redning. KV har som mål å få sine fartøy utstyrt med gyrostabiliserende IR og dagslyskamera integrert mot et kartsystem.
Siden statsråden i flere sammenhenger har påpekt de samme kvaliteter innen KV som undertegnede har, vil jeg gjerne vite hva slags ambisjoner statsråden har mht. å anskaffe ovennevnte utstyr og når det kan være fullt ut operativt ombord på samtlige av YKVs fartøy?

Begrunnelse

Jeg har videre forstått at noen av de slepebåtkapasiteter Kystverket har leid inn har de nevnte søkeverktøy installert. I så måte bør det også kunne prioriteres høyt innen FD å få dette på plass.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Jeg viser til spørsmål fra stortingsrepresentant Jan Arild Ellingsen om anskaffelse av gyrostabiliserende infrarødt (IR)- og dagslyskamera på Kystvaktens fartøyer.

Kystvaktens fartøyer er en viktig ressurs i norske havområder, som bidrar positivt til blant annet ressursforvaltingen, søk og redning av mennesker og materielle verdier, samt miljøvern, herunder oljevern. Forsvarsdepartementet har derfor i februar 2012 iverksatt anskaffelse av stabilisert observasjonsmateriell til alle Kystvaktens fartøyer. Forsvaret er i gang med å anskaffe det aktuelle materiellet til Kystvaktens fartøyer. Forsvaret opplyser at observasjonsmateriellet planlegges installert på alle fartøyene i løpet av 2014. Prioritet vil bli gitt til fartøyene i ytre kystvakt.