Skriftlig spørsmål fra Torbjørn Røe Isaksen (H) til arbeidsministeren

Dokument nr. 15:415 (2012-2013)
Innlevert: 06.12.2012
Sendt: 07.12.2012
Besvart: 18.12.2012 av arbeidsminister Anniken Huitfeldt

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Spørsmål

Torbjørn Røe Isaksen (H): Vil statsråden vurdere å legge begge utbetalingsdatoene for arbeidsavklaringspenger i desember til før jul?

Begrunnelse

Arbeidsministeren gikk for en tid tilbake ut og oppfordret kommuner til å være rause med mottakere av økonomisk sosialhjelp før jul. Undertegnede stiller seg bak denne oppfordringen. Mottakere av arbeidsavklaringspenger får utbetalinger hver 14. dag. Det innebærer at mange får den siste utbetalingen i desember etter julehøytiden, med andre ord kommer den siste utbetalingen etter juleaften og for sent til å kunne kjøpe inn det lille ekstra mange ser frem til ved julefeiringen. En del av mottakerne av arbeidsavklaringspenger har en stram økonomi og har ikke mulighet til å tære på oppsparte midler. Å kjøpe på kreditt er heller ingen løsning å anbefale for svært mange.

Anniken Huitfeldt (A)

Svar

Anniken Huitfeldt: Arbeidsavklaringspenger utbetales etterskuddsvis hver fjortende dag basert på de opplysningene mottakeren har gitt via meldekort. Meldekortet skal som hovedregel sendes inn annenhver mandag.

Jeg har forståelse for at mottakere av arbeidsavklaringspenger ønsker å få begge utbetalingene for desember før jul.

Arbeids- og velferdsdirektoratet har opplyst at det ikke vil bli gitt forskudd på utbetaling av arbeidsavklaringspenger i forbindelse med jul og nyttår. Direktoratet vil imidlertid justere meldedatoene slik at man unngår at de som sender meldekort på papir får forsinket utbetaling som følge av sen postgang og helligdager i forbindelse med julen. Meldekort for uke 50/51 sendes inn tirsdag 18. desember i stedet for mandag 24. desember, slik vil de som leverer meldekort i rett tid få pengene før jul.

Personer som sender inn elektronisk meldekort ville imidlertid i utgangspunktet fått pengene i romjulen. Direktoratet har derfor laget en løsning som sikrer at de som har sendt meldekort innen fristen får utbetalingen før jul. Dette er jeg godt fornøyd med.

Jeg gjør også oppmerksom på at den første utbetalingen av arbeidsavklaringspenger i desember vil være fritatt for forskuddstrekk (jf. skattebetalingsforskriften § 5-7-2 andre ledd). Første utbetaling på konto i desember vil dermed være noe høyere enn en normal 14-dagers utbetaling. Ifølge Arbeids- og velferdsdirektoratet vil denne første utbetalingen i desember skje enten i uke 49 eller 50, avhengig av hvilken dato en skal melde på.