Skriftlig spørsmål fra Øyvind Halleraker (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:427 (2012-2013)
Innlevert: 07.12.2012
Sendt: 07.12.2012
Besvart: 19.12.2012 av samferdselsminister Marit Arnstad

Øyvind Halleraker (H)

Spørsmål

Øyvind Halleraker (H): Vil samferdselsministeren legge frem Statens Vegvesens tilleggsutredning til KS1 E39 Aksdal Bergen til offentlig innsyn, før regjeringen fastsetter hvor traseen for E39 skal gå?

Begrunnelse

Konseptvalgsutredning (KVU) og påfølgende kvalitetssikring (KS1) av arbeidet for ny E39 Aksdal - Bergen har ikke levert nok svar på hvilken teknologi-, og hvor store kostnader, som er å anbefale for trasèvalg. I Stortinget 5. oktober 2012 pekte Samferdselsministeren på dette da hun sa at det var nødvendig med en tilleggsutredning for de to aktuelle traseene, for å få mer kunnskap.
Senterpartiet er et parti som alltid har kjempet for lokaldemokratiet. Sitat fra Senterpartiets egne hjemmesider sier:
"Et levende lokaldemokrati er en forutsetning for Senterpartiets prinsipp om å ta ansvar for egen og lokalsamfunnets utvikling. Senterpartiet vil derfor styrke lokalsamfunnene innenfor rammen til nasjonalstaten."
For å sikre lokaldemokratiets rolle i praksis i denne saken er det viktig med størst mulig åpenhet rundt faktagrunnlaget, slik at berørte kommuner og fylkeskommune, samt befolkning og næringsliv også får kjenne fakta i saken og anledning til å påvirke gjennom korrekte kanaler.
Sannsynligheten er også stor for at store deler av prosjektet skal betales gjennom bompenger, og skal man sikre forankringen av et slikt bompengeprosjekt er åpenhet og påvirkningsmuligheter viktig.
Dersom lokale myndigheter ikke får anledning til å delta aktivt i trasevalg underveis, risikeres en prosess som ender med havari i innspurten. Dette har en for eksempel sett i prosjektet sør for Tromsø.

Marit Arnstad (Sp)

Svar

Marit Arnstad: Samferdselsdepartementet har foreløpig ikke mottatt Statens vegvesens tilleggsutredning til konseptvalgutredningen om E39 Aksdal-Bergen. Jeg finner det imidlertid naturlig at utredningen gjøres offentlig så snart den er mottatt i departementet.