Skriftlig spørsmål fra Tord Lien (FrP) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:452 (2012-2013)
Innlevert: 11.12.2012
Sendt: 12.12.2012
Besvart: 18.12.2012 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Tord Lien (FrP)

Spørsmål

Tord Lien (FrP): I Forskerforums nettutgave 6.11.2012 viser statsråden til at Kunnskapsdepartementet har oversikt over innmeldte behov til investeringer i bygg, men at dette ikke offentliggjøres, og at dette er noe hun ønsker større åpenhet rundt. Sitat: "Det er en "hemmelig" liste som vi ikke har særlig offentlighet rundt, men jeg tror vi tåler en større åpenhet rundt prioriteringsrekkefølgen."
Hvordan ser denne listen ut?

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Universitetene og høyskolene melder inn behov for bygg og infrastruktur i budsjettforslagene til Kunnskapsdepartementet. Institusjonenes budsjettforslag (Rapport og Planer) ligger tilgjengelig på nettsidene til Database for statistikk om høgre utdanning (DBH). I tillegg spiller institusjonene gjerne inn infrastrukturbehov i egne brev. Dette er offentlige brev som går fra institusjonene til departementet. Nybygg, rehabilitering, ombygninger og større vitenskapelig utstyr er også tema på etatsstyringsmøtene mellom departementet og institusjonene.

Kunnskapsdepartementet vurderer innspillene fra institusjonene og gjør en prioritering av byggeprosjekter for universitets- og høyskolesektoren som del av arbeidet med de årlige statsbudsjettene. Det eksisterer en oversikt over byggeprosjekter som er satt i bestilling hos Statsbygg fordelt på prosjekter under planlegging, prosjektering og bygging, jf. oversikten i Prop. 1 S (2012-2013) for Kunnskapsdepartementet, vedlegg 2. Prosjektene er ikke presentert i en prioritert rekkefølge.

Jeg er enig med representanten i at vi trenger større åpenhet om prioriteringene for byggeprosjektene. Derfor har jeg sagt, blant annet på Forskerforbundets forskningspolitiske konferanse 6.11.2012, at Regjeringen i større grad bør synliggjøre hvilke prosjekter som er prioritert, hvilke utdannings- og forskningspolitiske målsettinger de skal bidra til og når og hvordan de ønskes realisert. Dette er et tema som er aktuelt i arbeidet med ny forskningsmelding, og jeg vil foreslå eventuelle endringer der.