Skriftlig spørsmål fra Bente Thorsen (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:473 (2012-2013)
Innlevert: 12.12.2012
Sendt: 13.12.2012
Besvart: 18.12.2012 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Bente Thorsen (FrP)

Spørsmål

Bente Thorsen (FrP): Regjeringen advarer mot at folk kan bli nullskatteytere.
Hvor mange nullskattytere er det i Norge i dag, og hvordan har antallet utviklet seg siste 10 år?

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: I 2013 anslås det at om lag 430 000 personer ikke vil betale skatt. Den viktigste inntektskilden for de aller fleste av disse er pensjon. Det henger sammen med at pensjonsbeskatningen er utformet slik at en person med kun (litt over) minstepensjon å leve av ikke skal betale inntektsskatt.

Antallet personer uten hhv. utlignet skatt og utlignet inntektsskatt i perioden 2002-2011 framgår av tabell 1.

Tabell 1 Antall bosatte personer 17 år og eldre med og uten utlignet skatt i perioden 2002-2011.

År Antall totalt Antall med utlignet skatt Antall uten utlignet skatt Antall uten utlignet inntektsskatt

2002 3 530 459 3 254 811 275 648 321 748

2003 3 550 549 3 261 731 288 818 345 584

2004 3 575 299 3 285 781 289 518 353 661

2005 3 607 800 3 278 781 329 019 387 606

2006 3 647 395 3 322 273 325 122 366 032

2007 3 702 232 3 353 858 348 374 387 402

2008 3 760 372 3 405 778 354 594 373 502

2009 3 813 425 3 440 468 372 957 389 852

2010 3 870 146 3 489 516 380 630 394 404

2011 3 932 250 3 507 055 425 195 452 857

Kilde: Statistisk sentralbyrås skattestatistikk for personer.

Lenke til svaret med tabell i pdf-format