Skriftlig spørsmål fra Morten Ørsal Johansen (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:505 (2012-2013)
Innlevert: 13.12.2012
Sendt: 14.12.2012
Besvart: 19.12.2012 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Morten Ørsal Johansen (FrP)

Spørsmål

Morten Ørsal Johansen (FrP): I både årets og fjorårets statsbudsjett gjorde finanskomiteen i Stortinget endringer i budsjettets innretning på 30 millioner kroner.
Hvor store beløpsendringer har regjeringen registrert at er gjort av Stortinget i statsbudsjettbehandlingen hvert år de siste 10 år, sammenlignet med regjeringens fremlagte budsjettforslag?

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Stortinget behandler budsjettspørsmål hele året, fra regjeringens opprinnelige budsjettforslag legges fram i Gul bok til nysalderingen, og regjeringen fører ikke noen sentral oversikt over hvilke endringer som er gjort i Stortinget hvert enkelt år.

Følgende tabell gir en oversikt over de netto endringene Stortinget har foretatt på utgiftssiden og inntektssiden de siste ti årene fra regjeringens budsjettforslag (summen av forslagene i Gul bok og i tilleggsnumrene) til Saldert budsjett. Det gjøres oppmerksom på at tallene inkluderer lånetransaksjoner.Tabell: Endringer (netto) fra regjeringens budsjettforslag til saldert budsjett. 1 000 kroner.

År Samlede

utgifter Samlede inntekter

2013 0 0

2012 -488 -5

2011 0 0

2010 0 0

2009 9 450 9 450

2008 0 0

2007 -20 000 -20 000

2006 0 0

2005 142 400 -24 600

2004 2 238 000 1 693 000

Svaret med tabell i pdf-format