Skriftlig spørsmål fra Line Henriette Holten (KrF) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:526 (2012-2013)
Innlevert: 17.12.2012
Sendt: 18.12.2012
Besvart: 09.01.2013 av samferdselsminister Marit Arnstad

Line Henriette Holten (KrF)

Spørsmål

Line Henriette Holten (KrF): Etter at ny rutemodell ble innført 9. desember ser vi tilfeller av at tog bruker lengre tid enn tidligere. Østfoldbanen må vente for å komme inn på linjen mot Oslo. Situasjonen skulle kompenseres med flere tog, men det har ikke kommet på plass. Lokaltoget bruker nå opp mot 30 min ekstra inn til Oslo, og dette til tross for at tre stopp er kuttet ut.
Hva vil statsråden gjøre for at togtilbudet blir bedre og ikke dårligere som følge av ruteomleggingen?

Marit Arnstad (Sp)

Svar

Marit Arnstad: Påstanden om at lokaltog bruker opp mot 30 minutter lenger tid inn til Oslo fra Østfoldbanen stemmer ikke. Det er det ingen tog i ruteplanen som har fått en slik drastisk økning i reisetiden. Det er likevel slik at økning i reisetid kan oppstå ved avvikssituasjoner, men dette er da utenfor normal driftsavvikling.

Som følge av ruteendringen den 9.12.2012 har det vært gjennomført mindre justeringer av både minutt-tall og kjøretid for lokaltogene på Østfoldbanen. Endringene er i all hovedsak noen få minutter kortere eller lengre reisetid for de forskjellige toglinjene. Gevinsten av noen få minutters lengre reisetid er forbedret robusthet og punktlighet. Dette kommer de fleste reisende til gode i form av mindre forsinkelser og følgeforsinkelser.

Forbedringer i togtrafikken på strekningen kommer når det settes inn flere og nye tog. Linjer i vest og nordøst får nye tog i løpet av 2013 og 2014 og det frigjøres da tog som kan benyttes til økt kapasitet på Østfoldbanen. NSB skal i tillegg bestille 16 nye togsett som skal benyttes på lokaltogstrekningene til Mysen og Moss. Leveransen av disse starter i 2014.

Økt kapasitet for de miljøvennlige transportformene er et viktig steg for å møte målene i Klimameldingen og Klimaforliket. Den nye rutemodellen bidrar til dette gjennom at de fleste reisende på Østlandet skal få et bedre togtilbud.