Skriftlig spørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:554 (2012-2013)
Innlevert: 19.12.2012
Sendt: 20.12.2012
Rette vedkommende: Fornyings-, administrasjons- og kirkeministeren
Besvart: 08.01.2013 av fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): Hvorfor er det høyere kilometergodtgjørelse for el-bil kontra vanlig bil og hvorfor er det ikke lavere sats over 10 000 km slik som vanlig biler?

Rigmor Aasrud (A)

Svar

Rigmor Aasrud: Satsene for vanlig bil følger av § 6 og satsen for el-bil følger av § 7 i «Særavtale for reiser innenlands for statens regning». Denne avtalen er fremforhandlet mellom Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) og hovedsammenslutningene.

Satsen for el-bil ble for noen år tilbake tatt inn som egen sats i avtalen av miljøhensyn. Forhandlingspartene ønsket med dette å stimulere til at statlige embeds- og tjenestemenn benytter el-bil i tjenesten.

Det ble ikke avtalt et såkalt knekkpunkt for godtgjørelse ved 10 000 km for el-bil, fordi man antok at en slik grense ikke ville ha noen praktisk betydning. Dagens el-biler har begrenset rekkevidde og brukes fortrinnsvis til kortere turer i byområder og tettbygd strøk. Det er derfor lagt til grunn at det sjelden foreligger tilfeller hvor det kreves kilometergodtgjørelse for mer enn 10 000 km med el-bil pr år.