Skriftlig spørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:579 (2012-2013)
Innlevert: 27.12.2012
Sendt: 28.12.2012
Besvart: 08.01.2013 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): Pensjonister i Thailand slipper å skatte til Thailand. Thailand krever ikke skatt av utenlandske pensjonister. Det norske dokumentasjonskravet medfører dermed at norske pensjonister, som eneste nasjonalitet, betaler skatt til Thailand.
Hva mener finansministeren om dette?

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Så vidt jeg vet er pensjoner som mottas fra utlandet og bringes inn i Thailand etter thailandsk rett skattepliktige for alle personer som er skattemessig bosatt i Thailand, uavhengig av nasjonalitet. Skatteavtaler mellom Thailand og andre land gir etter det jeg er kjent med Thailand beskatningsretten til slik pensjon. Jeg er imidlertid ikke kjent med hvorfor Thailand skulle unnlate å skattlegge pensjon fra utlandet til tross for at de har hjemmel til å gjøre dette.

For så vidt gjelder thailandsk beskatning av norske pensjonister, forstår jeg spørsmålet dit hen at norske pensjonister i Thailand ville ha sluppet å betale thailandsk skatt dersom de ikke hadde måttet innhente thailandsk dokumentasjon for å slippe norsk skatt. Formodentlig betyr dette at thailandske myndigheter gjennomfører en rettmessig beskatning av norske pensjonister som en følge av de opplysninger de får gjennom dette.

Thailandske skattemyndigheter er i sin fulle rett til å ta opp disse inntektene til beskatning.