Skriftlig spørsmål fra Per Arne Olsen (FrP) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:555 (2012-2013)
Innlevert: 19.12.2012
Sendt: 20.12.2012
Besvart: 09.01.2013 av miljøvernminister Bård Vegar Solhjell

Per Arne Olsen (FrP)

Spørsmål

Per Arne Olsen (FrP): Regjeringen gir inntrykk av at en reduksjon i bevilgningene til regnskogbevaring vil true muligheten til å ivareta fremdriften.
Kan regjeringen gi en oversikt over hvor mye som totalt er bevilget til ulike regnskogprosjekt og hvor mye som er utbetalt til respektive prosjekter?

Bård Vegar Solhjell (SV)

Svar

Bård Vegar Solhjell: For 2012 ble 2 737 418 000 NOK (inkludert overføringene fra 2011) bevilget til klima- og skogprosjektet, av dette ble 2 623 739 115 NOK utbetalt i 2012, fordelt på følgende poster:

Bevilgning totalt 2 737 418 000

Norad 183 000 000

CBFF 155 000 000

UN REDD 197 000 000

Tanzania 40 000 000

Vietnam 50 000 000

Brasil 1 000 000 000

Karbonfondet 900 000 000

Diverse 55 739 115

Administrasjon 43 000 000

Totalt 2 623 739 115Det gjøres oppmerksom på at utbetalingen til Brasil foretas på bakgrunn av resultater i form av redusert avskogning. Utbetalingen tar form av et gjeldsbrev, der pengene settes på konto i DNB NOR og overføres til fondsforvalter (Den brasilianske utviklingsbanken, BNDES) på forespørsel når fremdriften og deres portefølje gir behov for det. Utbetalingene til Verdensbankens karbonfond er fondsoppbygging med sikte på fremtidige utbetalinger for reduserte klimagassutslipp fra avskoging og skogforringelse, jamfør omtalen av og Stortingets tilslutning til dette i nysalderinga for 2012.

Lenke til svaret med tabell i pdf-format