Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:603 (2012-2013)
Innlevert: 07.01.2013
Sendt: 08.01.2013
Besvart: 18.01.2013 av samferdselsminister Marit Arnstad

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Det har i lang tid vært et sterkt engasjement for å starte opprustning av RV 41 gjennom Telemark, og i 2012 ble det satt av midler til å starte opp dette arbeidet. Gjennom hele høsten 2012 har det kommet nye datoer for når arbeidet kan starte opp, uten at noe har skjedd. De siste opplysningene nå er at saken er i vegdirektoratet og at man kan risikere at arbeidet pga. tiden må ut på nytt anbud.
Stemmer det at arbeidet må ut på nytt anbud, og vil statsråden sørge for at arbeidene nå blir gjennomført?

Marit Arnstad (Sp)

Svar

Marit Arnstad: Statens vegvesen opplyser at arbeidene med utbedring av rv 41 ble lyst ut høsten 2012, og etaten mottok til sammen 10 tilbud. Blant annet som følge av krav til referanser for alle tilbydere og kvalitetssikring av disse, har Statens vegvesens vurdering av tilbudene tatt lengre tid enn forutsatt. Statens vegvesen har imidlertid bedt tilbyderne om å akseptere en utsettelse av vedståelsesfristen, og har fått aksept for dette fra samtlige tilbydere. Statens vegvesen understreker at opprustingen vil bli startet opp så raskt anbudsprosessen er avklart.