Skriftlig spørsmål fra Ulf Leirstein (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:611 (2012-2013)
Innlevert: 08.01.2013
Sendt: 08.01.2013
Besvart: 14.01.2013 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Ulf Leirstein (Uav)

Spørsmål

Ulf Leirstein (FrP): I høst ble det varslet at man skulle starte et prøveprosjekt hvor tollvesenet skulle få benytte blålys på sine biler. Det å utstyre biler med blålys koster endel i investering og utdanning.
Hvordan blir prosjektet konkret finansiert, og blir det stilt midler til rådighet, eller vil prosjektet finansieres av etatens budsjettrammer, og dermed gå utover øvrige oppgaver i etaten?

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Utrykningsstatus i Toll- og avgiftsetaten er forventet å være et vesentlig bidrag til effektiv grensekontroll langs landeveien. Etaten har selv hatt et sterkt ønske om å få muligheten til dette og har lagt mye arbeid i å få på plass en god løsning. Etaten har i budsjettet for 2013 avsatt om lag 3,5 mill. kroner til et prøveprosjekt med utrykningsstatus i tollregion Øst-Norge. Dette er i hovedsak engangskostnader, hvor det meste går til opplæring av tjenestemenn og det resterende til utrustning av eksisterende tjenestebiler. Prøveprosjektet vil være en integrert del av etatens grensekontroll og jeg vurderer at dette er en kostnad etaten kan håndtere innenfor sitt ordinære driftsbudsjett på om lag 1,5 mrd. kroner.