Skriftlig spørsmål fra Ivar Kristiansen (H) til ministeren ved Statsministerens kontor

Dokument nr. 15:698 (2012-2013)
Innlevert: 22.01.2013
Sendt: 22.01.2013
Rette vedkommende: Fiskeri- og kystministeren
Besvart: 29.01.2013 av fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen

Ivar Kristiansen (H)

Spørsmål

Ivar Kristiansen (H): Det skal investeres i et nytt isgående forskningsfartøy til 1,5 mrd. kr. Ifølge Tromsø Skipperforening og Maritimt Forum Nord er det lagt opp til at det er Havforskningsinstituttet i Bergen som skal være operatør for fartøyet selv om Norsk Polarforskningsinstitutt skal stå som eier. I Tromsø frykter man nå at disponering av fartøyet inkludert vedlikehold, utstyr, vitenskapelig betjening m.m., skal styres fra Bergen og ikke fra Tromsø.
Legger regjeringen opp til at fartøyet skal driftes fra Bergen?

Begrunnelse

Ved innfasing av nytt isgående forskningsfartøy legges det opp til at dagens to isgående forskningsfartøyer, F/F Lance og F/F Helmer Hansen settes ut av drift. Tromsø Skipperforening og Maritimt Forum Nord viser til at når driften av disse to fartøyene fases ut flyttes all drift av isgående forskningsfartøy i Norge fra Tromsø til Bergen. Med de negative konsekvenser dette vil medføre for Tromsøs polarmiljø. Dagens drift av de eksisterende forskningsfartøyer har tilført Tromsø miljøet erfaringsbaserte ferdigheter i arktiske forhold og viktig kunnskapsbase fra polare strøk som er unik.

Lisbeth Berg-Hansen (A)

Svar

Lisbeth Berg-Hansen: Eierskapet av fartøyet skal utøves i en felles styringsgruppe med en representant fra hver av institusjonene Norsk Polarinstitutt, Havforskningsinstituttet og Universitetet i Tromsø. Polarinstituttet leder styringsgruppen og skal forvalte eierskapet av fartøyet på statens vegne.
Havforskningsinstituttets rederiavdeling vil ha ansvaret for den ordinære driften av fartøyet. Tyngdepunktet av driften vil ligge i Tromsø, hvor også etterforsyning og vedlikehold i hovedsak vil foregå. Havforskningsinstituttet vil ansette en teknisk inspektør i Tromsø og vil ha lagerpersonell og ansvarlig for instrumenteringen i Tromsø. En del av besetningsmedlemmene vil også være hjemmehørende i Nordland, Troms og/eller Finnmark.
Havforskningsinstituttet har etablert betydelig aktivitet i Tromsø med over 70 ansatte. Ledelse av Havforskningsinstituttets aktiviteter i Barentshavet og Polhavet er tilknyttet Havforskningsinstituttets avdeling i Tromsø. Siden de andre store brukerne av fartøyet (Norsk Polarinstitutt og Universitetet i Tromsø) også er i Tromsø innebærer det at toktplanleggingen i hovedsak vil foregå i Tromsø.
Fartøyets hjemmehavn vil bli Tromsø, men jeg legger til grunn at det blir sjelden å se ved kai i Tromsø. Målet må være at dette skipet er mest mulig i bruk i de områdene der det er tenkt å brukes.