Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:769 (2012-2013)
Innlevert: 05.02.2013
Sendt: 06.02.2013
Besvart: 14.02.2013 av samferdselsminister Marit Arnstad

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): I Avinors investeringsplaner er utbygging av Flesland flyplass i Bergen et viktig prosjekt. I første omgang kommer helt nødvendig utbygging av terminalbygget. På litt lenger sikt planlegges utbygging av rullebane 2 for å møte økende etterspørsel etter flytransport. Arbeidet med å sikre nødvendig areal har pågått en tid men er ikke avklart. Forsvaret eier nå det areal som trengs for å bygge RB2 øst for RB1.
Hva vil statsråden gjøre for å sikre nødvendig avklaring og til en pris som både kjøper og selger kan akseptere?

Marit Arnstad (Sp)

Svar

Marit Arnstad: En velfungerende og riktig dimensjonert Bergen lufthavn, Flesland er avgjørende for næringslivet og privatreisende i store deler av Vest-Norge. Flesland har, i likhet med Stavanger lufthavn, Sola, en særlig utfordrende sammensetning av trafikk fordi oljerelatert helikopteraktivitet er meget stor. Behovet for en rullebane nr. 2 nærmer seg derfor raskt.
Arbeidet med å sikre nødvendig utviklingsareal for den sivile luftfarten på Flesland har pågått lenge. Avinor har opplyst til Samferdselsdepartementet at de har et godt samarbeid med Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune. Utgangspunktet etter plan- og bygningsloven er at kommunen selv har rett og plikt til å bestemme hvordan arealene i kommunen skal disponeres. Statlig overstyring av rollefordelingen forutsetter et klart påvist behov.
Eiendomsforholdene rundt lufthavnen er kompliserte, med både private og offentlige grunneiere. De største arealene eies av staten v/Forsvarsdepartmentet og forvaltes av Forsvarsbygg.
Samferdselsdepartementet følger prosessen om Flesland tett og vurderer behovet for involvering i arealdisponering, ekspropriasjon og verdsetting av arealene i forbindelse med overdragelse fortløpende.