Skriftlig spørsmål fra Thomas Breen (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:772 (2012-2013)
Innlevert: 06.02.2013
Sendt: 06.02.2013
Besvart: 06.02.2013 av helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre

Thomas Breen (A)

Spørsmål

Thomas Breen (A): På Dagsrevyen 26. januar ble det opplyst at en kvinne fikk beskjed om å vente i seks måneder på en operasjon i hånden. Kvinnen måtte i følge reportasjen være sykemeldt i ventetiden. Pasienten valgte i stedet visstnok å kjøpe karpal-tunnel-operasjon på Volvat betalt av hennes helseforsikring for å unngå sykemelding.
Hva er ventetiden i dag for denne type pasient for å få denne behandlingen ved Volvat for det offentliges regning gjennom Helse SørØst?

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Denne pasienten vil ifølge beskrivelsen omfattes av ordningen ”Raskere tilbake”. Ifølge Helse Sør-Øst RHF er ventetiden for denne typen inngrep ved Volvat fem dager for utredning/vurdering og deretter tre dager for operasjon betalt av det offentlige. Andre pasienter som ikke faller inn under ordningen ”Raskere tilbake”, kan bruke fritt sykehusvalg. Ventetiden for dagbehandling innen håndkirurgi er fra tre uker og oppover, avhengig av hvilken institusjon man velger. Det er derfor ikke riktig at pasienten måtte vente i 6 måneder, og så vidt jeg kan se er denne kvinnens mulighet til rask behandling på det offentliges regning feilaktig fremstilt i Dagsrevyen.