Skriftlig spørsmål fra Øyvind Vaksdal (FrP) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:801 (2012-2013)
Innlevert: 12.02.2013
Sendt: 12.02.2013
Besvart: 15.02.2013 av utenriksminister Espen Barth Eide

Øyvind Vaksdal (FrP)

Spørsmål

Øyvind Vaksdal (FrP): På hvilken måte vil norske myndigheter følge opp sikkerheten, menneskerettighetene og de generelle forholdene for de iranske flyktningene i Camp Liberty i Irak?

Begrunnelse

De iranske flyktningene i Camp Liberty i Irak har over lang tid måtte leve under svært vanskelige forhold og har daglig blitt trakassert av irakiske myndigheter. Det er også stilt spørsmål om flyktningenes sikkerhet har vært godt nok ivaretatt.
Flyktningenes svært vanskelige situasjon er fra flere hold blitt avvist og det er hevdet at flyktningenes sikkerhet var godt ivaretatt av irakiske myndigheter.
Tidlig lørdag morgen 9. februar ble leiren med forsvarsløse flyktninger uten noe som helst forvarsel angrepet av raketter. Seks personer er bekreftet omkommet i dette tragiske angrepet og over hundre er registrert som skadet.
Det er prisverdig at Utenriksdepartementet raskt var ute og fordømte dette fryktelige angrepet mot uskyldige og forsvarsløse flyktninger. Jeg håper norske myndigheter også følger dette videre opp internasjonalt slik at vi forhåpentligvis kan unngå slike forferdelige tragedier i fremtiden.

Espen Barth Eide (A)

Svar

Espen Barth Eide: Hva gjelder menneskerettighetene og de generelle forholdene for beboerne i Camp Liberty, viser jeg bl.a. til svarene på skriftlige spørsmål nr. 736 (2012-2013), nr. 621 (2012-2013), nr. 2022 (2011-2012) og nr. 1393 (2011-2012).
Når det gjelder sikkerheten har det vært min vurdering at irakiske myndigheter har ivaretatt den eksterne sikkerheten i umiddelbar omkrets av leiren på en god måte. Dette var dog ikke tilstrekkelig til å forhindre angrepet lørdag 9. februar 2013 som ble utført med raketter og bombekastere fra langt hold (se mine uttalelser hvor jeg fordømmer dette angrepet, pressemelding av 9.2.13).
Dessverre er ikke slike angrep uvanlig i dagens Irak, hvor fortsatt 200-300 mennesker blir drept i terroristaksjoner hver måned. Det er like fullt irakiske myndigheter som har ansvaret for sikkerheten, noe jeg understreket – jfr. den nevnte pressemeldingen – samme dag som angrepet fant sted og samtidig fremhevet at irakiske myndigheter umiddelbart måtte etterforske saken og stille de skyldige til ansvar.
I dialogen med irakiske myndigheter vil vi fra norsk side fortsette å legge vekt på irakiske myndigheters ansvar for sikkerheten i leiren og at de må gjennomføre tiltak som kan forhindre liknende angrep i fremtiden. Det bør også sørges for tilfluktsrom i leiren.
Som nevnt i tidligere svar, vil vi fortsette å holde tett kontakt med FNs organisasjon i Irak (UNAMI) og uavhengige observatører om forholdene i Camp Liberty, og med FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) om arbeidet for å avklare beboernes status og mulige omplassering til tredjeland.
Det sentrale i denne saken nå er at UNHCRs prosess blir gjennomført på en tilfredsstillende måte og så raskt som mulig. Norge har så langt tatt i mot syv beboere fra Camp Ashraf/Camp Liberty.