Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:815 (2012-2013)
Innlevert: 12.02.2013
Sendt: 13.02.2013
Besvart: 21.02.2013 av samferdselsminister Marit Arnstad

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Jernbaneverket vil ikke svare på spørsmål om hvor mange km med jernbane som er planlagt og hvor mye som er bygget de siste årene.
Kan jeg derfor be samferdselsministeren om å få en oversikt over hvor mange km jernbaneskinner som er planlagt og hvor mange km som er bygget/ferdigstilt hvert år?

Begrunnelse

Det hadde vært svært ønskelig om det hadde vært mulig å få en oversikt fra årene 2000 og frem til og med 2013.

Marit Arnstad (Sp)

Svar

Marit Arnstad: Siden 2000 er følgende større jernbaneprosjekter ferdigstilt:

BaneProsjekt EnkeltsporDobbeltsporTatt i bruk
DrammenbanenLysaker-SandvikaFra 2 til 4 spor 6,7 km2011
VestfoldbanenBarkåker-TønsbergFra 1 til 2 spor2,3 km5,4 km2011
NordlandsbanenGevingåsenLinjeomlegging5,8 km 2011
DrammenbanenLysaker stasjonStasjonsutvidelse 0,9 km2009
JærbanenSandnes-StavangerFra 1 til 2 spor 14,0 km2009
DrammenbanenSandvika-AskerFra 2 til 4 spor 11,6 km2005
VestfoldbanenBergsenga-HolmFra 1 til 2 spor 11,7 km 2001
ØstfoldbanenSåstad-HaugFra 1 til 2 spor 6,1 km2000
SUM 8,1 km56,4 km


Følgende større prosjekter er under gjennomføring:

BaneProsjekt DobbeltsporPlanl. ibruktaking
VestfoldbanenHolm-Holmestrand-NykirkeFra 1 til 2 spor14,3 km2015/2016
VestfoldbanenFarriseidet-PorsgrunnFra 1 til 2 spor, større linjeomlegging22,8 km2018
DovrebanenLangset-KleverudFra 1til 2 spor17,0 km2015
SUM 54,1 km
Oppgitt lengde på parsellene kan variere litt avhengig av definisjon og måling. Alle prosjekter vil f.eks. ha en strekning med tilpassing til eksisterende anlegg med mer eller mindre omfang av midlertidige anlegg og tilpassing av sporplan, f.eks. for plassering av sporveksler ved enden av dobbeltspor.
I tillegg til disse større prosjektene, vil det i perioden 2000 fram til og med 2013 bli tatt i bruk 14 nye kryssingsspor eller kryssingssporforlengelser. Dette utgjør om lag 7 km nytt spor. I 2013 planlegges det dessuten oppstart av Ulriken tunnel og dobbeltspor Hell-Værnes som til sammen utgjør om lag 11 km nytt spor. Til sammen er det i perioden 2000 til 2013 bygd, er under bygging eller er til oppstart, om lag 135 km ny jernbane. I tillegg pågår planleggingen av Follobanen som omfatter bygging av 22 km nytt dobbeltspor mellom Oslo-Ski.
Stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan 2014-2023 legges som kjent frem i løpet av våren. Regjeringen vil her gjøre rede hvilke nye prosjekter på jernbanen som planlegges de neste ti årene.

Lenke til svaret med tabell i pdf-format