Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:815 (2012-2013)
Innlevert: 12.02.2013
Sendt: 13.02.2013
Besvart: 21.02.2013 av samferdselsminister Marit Arnstad

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Jernbaneverket vil ikke svare på spørsmål om hvor mange km med jernbane som er planlagt og hvor mye som er bygget de siste årene.
Kan jeg derfor be samferdselsministeren om å få en oversikt over hvor mange km jernbaneskinner som er planlagt og hvor mange km som er bygget/ferdigstilt hvert år?

Begrunnelse

Det hadde vært svært ønskelig om det hadde vært mulig å få en oversikt fra årene 2000 og frem til og med 2013.

Marit Arnstad (Sp)

Svar

Marit Arnstad: Siden 2000 er følgende større jernbaneprosjekter ferdigstilt:Bane Prosjekt Enkeltspor Dobbeltspor Tatt i bruk

Drammenbanen Lysaker-Sandvika Fra 2 til 4 spor 6,7 km 2011

Vestfoldbanen Barkåker-Tønsberg Fra 1 til 2 spor 2,3 km 5,4 km 2011

Nordlandsbanen Gevingåsen Linjeomlegging 5,8 km 2011

Drammenbanen Lysaker stasjon Stasjonsutvidelse 0,9 km 2009

Jærbanen Sandnes-Stavanger Fra 1 til 2 spor 14,0 km 2009

Drammenbanen Sandvika-Asker Fra 2 til 4 spor 11,6 km 2005

Vestfoldbanen Bergsenga-Holm Fra 1 til 2 spor 11,7 km 2001

Østfoldbanen Såstad-Haug Fra 1 til 2 spor 6,1 km 2000

SUM 8,1 km 56,4 km

Følgende større prosjekter er under gjennomføring:

Bane Prosjekt Dobbeltspor Planl. ibruktaking

Vestfoldbanen Holm-Holmestrand-Nykirke Fra 1 til 2 spor 14,3 km 2015/2016

Vestfoldbanen Farriseidet-Porsgrunn Fra 1 til 2 spor, større linjeomlegging 22,8 km 2018

Dovrebanen Langset-Kleverud Fra 1til 2 spor 17,0 km 2015

SUM 54,1 km

Oppgitt lengde på parsellene kan variere litt avhengig av definisjon og måling. Alle prosjekter vil f.eks. ha en strekning med tilpassing til eksisterende anlegg med mer eller mindre omfang av midlertidige anlegg og tilpassing av sporplan, f.eks. for plassering av sporveksler ved enden av dobbeltspor.

I tillegg til disse større prosjektene, vil det i perioden 2000 fram til og med 2013 bli tatt i bruk 14 nye kryssingsspor eller kryssingssporforlengelser. Dette utgjør om lag 7 km nytt spor. I 2013 planlegges det dessuten oppstart av Ulriken tunnel og dobbeltspor Hell-Værnes som til sammen utgjør om lag 11 km nytt spor. Til sammen er det i perioden 2000 til 2013 bygd, er under bygging eller er til oppstart, om lag 135 km ny jernbane. I tillegg pågår planleggingen av Follobanen som omfatter bygging av 22 km nytt dobbeltspor mellom Oslo-Ski.

Stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan 2014-2023 legges som kjent frem i løpet av våren. Regjeringen vil her gjøre rede hvilke nye prosjekter på jernbanen som planlegges de neste ti årene.

Lenke til svaret med tabell i pdf-format