Skriftlig spørsmål fra Christian Tybring-Gjedde (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:955 (2012-2013)
Innlevert: 06.03.2013
Sendt: 07.03.2013
Besvart: 14.03.2013 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Christian Tybring-Gjedde (FrP)

Spørsmål

Christian Tybring-Gjedde (FrP): Norske pensjonister i Thailand blir trukket for kildeskatt av norske myndigheter, mens norskpakistanere i Pakistan slipper. Forskjellsbehandlingen gjennomføres ved å kreve at norske pensjonister i Thailand må dokumentere at de har betalt en skatt som ikke finnes til thailandske myndigheter. For kort tid siden fikk flyselskapet Norwegian nei fra regjeringen til å bruke thailandske flyvertinner på flyvninger mellom Norge og Thailand.
Hva skyldes regjeringens innbitte motstand mot Thailand og norske pensjonister i landet?

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Den skattemessige behandlingen av pensjon utbetalt fra Norge til personer bosatt i Thailand fremstår som strengere med hensyn til dokumentasjon enn når pensjonen utbetales fra Norge til personer bosatt i Pakistan. Dette skyldes imidlertid ikke at norske skattemyndigheter bevisst “forskjellsbehandler” de to pensjonistgruppene. Den ulike behandlingen skyldes ene og alene at skatteavtalen med Thailand inneholder andre betingelser for skattefritak i Norge enn skatteavtalen med Pakistan gjør.
Disse forholdene har jeg tidligere i år gjort rede for i en rekke skriftlige svar til flere stortingsrepresentanter fra Fremskrittspartiet. Jeg viser i den anledning særlig til mine svar av 7. januar d.å. på spørsmål nr. 559 fra stortingsrepresentant Henning Skumsvoll, spørsmål nr. 574 og 575 fra stortingsrepresentant Åge Starheim, spørsmål nr. 577 fra stortingsrepresentant Kenneth Svendsen og spørsmål nr. 578 fra stortingsrepresentant Per Roar Bredvold.
Når det gjelder flyselskapet Norwegians ønske om endringer i utlendingsforskriften slik at selskapet kan benytte thailandske flyvertinner på flyvninger mellom Thailand og Norge, er dette et spørsmål som det tilligger Arbeidsdepartementet å kommentere.