Skriftlig spørsmål fra Gunnar Gundersen (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1050 (2012-2013)
Innlevert: 21.03.2013
Sendt: 21.03.2013
Besvart: 03.04.2013 av samferdselsminister Marit Arnstad

Gunnar Gundersen (H)

Spørsmål

Gunnar Gundersen (H): E6-utbyggingen i Kvam i Oppland krever selvfølgelig innløsning av arealer. Mitt inntrykk er at Statens Vegvesen vanligvis håndterer dette på en profesjonell måte og forsøker å finne løsninger som er tilfredsstillende for de som berøres. Derfor forundrer det meg at eierne av en campingplass i Kvam som har gitt Statens Vegvesen alle rettigheter til å disponere deres eiendom i tillit til at man ville få en akseptabel løsning, føler seg svært dårlig behandlet.
Vil statsråden ta initiativ slik at saken finner sin løsning?

Begrunnelse

Kort oppsummert er bakgrunnen som følger; Dagens eiere arvet, etter å ha jobbet sammen med og for tidligere eier i noen år, campingplassen i 2009. De drev den ved siden av annet arbeid en sommer og pløyde alle inntekter tilbake i campingplassen. Den består av 5 utleiehytter med 22 sengeplasser og et bolighus på 170 m2.
Det foreligger flere takster på eiendommen. En fra arveoppgjøret, en som var så åpenbart urimelig lav at jeg har fått opplyst fra eierne at Statens Vegvesens forhandler la den til side da de kom inn i bildet i 2010. Deretter fikk eierne beskjed om å innhente en ny takst som Statens Vegvesen ville betale. Denne ble på 3 670 000 kr, et beløp som eierne føler er en rimelig og akseptabel erstatning for å avstå eiendommen til utbygging.
Statens Vegvesen har imidlertid nå skiftet forhandlingsleder og tilbyr 2 500 000 kr. Der står saken. Eiendommen er i praksis overtatt av Statens Vegvesen, eierne bestrider ikke at eiendommen vil gå med i utbyggingen, men de får ingen avklaring på erstatningsspørsmålet selv etter purringer.

Marit Arnstad (Sp)

Svar

Marit Arnstad: Saken gjelder eiendommen Brændeløkken Camping i Nord-Fron kommune, som må innløses i forbindelse med bygging av ny E6.
Det har vært ført forhandlinger mellom Statens vegvesen og grunneieren om erstatning, men saken har dessverre drøyd ut i tid. Det skyldes hovedsakelig at saksbehandleren i Statens vegvesen, som hadde denne grunnervervssaken, har sluttet. En ny saksbehandler har nå overtatt saken, og det ble avholdt et møte med grunneierens advokat 22. mars. I møtet gjennomgikk man saken og det ble enighet om å forhandle videre med sikte på å komme fram til en avtale om erstatningsspørsmålet. I denne forbindelse ble det bestemt at det skal tas ny kontakt mellom partene innen 15. april.
Det er tidligere inngått avtale mellom partene om tiltredelse av eiendommen. Det følger av denne avtalen at erstatningsspørsmålet skal avgjøres ved rettslig skjønn dersom partene ikke blir enige om erstatningene.