Skriftlig spørsmål fra Kari Kjønaas Kjos (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1136 (2012-2013)
Innlevert: 09.04.2013
Sendt: 10.04.2013
Besvart: 18.04.2013 av helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre

Kari Kjønaas Kjos (FrP)

Spørsmål

Kari Kjønaas Kjos (FrP): Hvor mange av disse innkallelsene skjer til henholdsvis konsultasjoner og operasjoner, hvilke kostnader er forbundet med dette og hva vil statsråden gjøre for å forbedre denne situasjonen?

Begrunnelse

Aftenposten avslører 9. april at så mange som 35 000 personer som ikke lenger lever blir kalt inn til helsetjenesten. Dette skyldes i stor grad byråkrati og umoderne teknologiske løsninger som gjør at helsetjenesten ikke sitter med oppdatert informasjon om sine pasienter. Slike innkallelser er unødvendige, viser at helsetjenesten ikke har tilstrekkelig oversikt og representerer store kostnader. Undertegnede er opptatt av at helsetjenesten bruker sine tildelte midler fornuftig og effektivt. Jeg mener derfor det bør kartlegges hvor mye disse unødige innkallingene som også kan bety økt belastning for pårørende i en sørgeperiode faktisk koster samfunnet.

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Det forekommer dessverre at avdøde personer mottar innkalling til konsultasjon og operasjon ved norske sykehus. Det er mange parter som skal informeres etter dødsfall, noe som krever til dels omfattende, tidkrevende og i stor grad papirbaserte prosedyrer. Jeg er enig i at dagens prosedyrer ikke er gode nok, og at det er behov for forenkling og modernisering for å redusere antall unødvendige innkallinger.
Tall gjengitt i media i denne saken er hentet fra Skattedirektoratets rapport ”Modernisering av folkeregisteret – Forstudierapport”, som nylig ble offentliggjort. Jeg gjør oppmerksom på at tallene som benyttes i rapporten ikke er kvalitetssikret. Tallene er estimater og benyttet for å belyse mulige konsekvenser av at sykehusene ikke får oppdaterte opplysninger fra folkeregisteret raskt nok.
I dag benytter flere sykehus folkeregisterdata som er opptil flere uker gamle. For å sikre enklere tilgang til oppdaterte data, fikk Norsk Helsenett SF i 2009 en egen folke-registerkatalog i helsenettet. Folkeregisterkatalogen i Norsk Helsenett SF oppdateres daglig. Denne tjenesten har vært tilgjengelig for sykehusene siden 2009. Jeg er kjent med at ikke alle benytter seg av denne muligheten i dag, og vil derfor oppfordre sykehusene til å ta i bruk folkeregistertjenesten i Norsk Helsenett SF.
Fra 1. januar i år fikk helse- og omsorgstjenestene i kommunene og private helsevirksomheter som utøver oppgaver på vegne av det offentlige, mulighet til å få folkeregisteropplysninger fra Norsk Helsenett SF. Tjenesten er gratis for de som er koblet til helsenettet.
Skattedirektoratet er i gang med å modernisere folkeregisteret. Dette vil bidra til at folkeregisteret oppdateres hurtigere slik at også antall unødvendige innkallinger til sykehusene reduseres. Helse- og omsorgssektoren deltar i dette arbeidet.