Skriftlig spørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:1149 (2012-2013)
Innlevert: 11.04.2013
Sendt: 11.04.2013
Besvart: 22.04.2013 av nærings- og handelsminister Trond Giske

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): Statsråden har både i Stortinget og i mediene uttalt at forutsetningen for at staten skulle være med på den siste økonomiske redningspakken til SAS var at det skulle frigjøres kapital også i SAS system gjennom salg av Widerøe, bakketjenestene og eiendommer.
Kan jeg be statsråden redegjøre for måloppnåelsen i disse prosessene, og hvor mye midler som nå er fremskaffet i selskapet, da dette er lagt som en forutsetning blant annet for trekkfasiliteten som er gitt?

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Stortingsrepresentant Nesvik ber om en statusoppdatering på salgsprosesser og tilhørende kapitalfrigjøring i SAS som ligger til grunn for trekkfasiliteten som den norske stat deltar i. Salg av eiendeler eller virksomheter er forretningsmessige forhold som ikke er offentlige så lenge selskapet er i en salgs- eller forhandlingsprosess.
Informasjon vil derfor først være tilgjengelig når salgsprosesser er ferdigstilt.
SAS er et børsnotert selskap, og offentliggjøring av salg vil enten komme i selskapets ordinære rapportering eller gjennom egne pressemeldinger. Det er ut fra det selskapet har rapportert kjent at:

- SAS i februar inngikk en såkalt sale/leaseback-avtale som omfatter 19 flymotorer. Disse salgene innebærer omtrent 700 mill. svenske kroner i kapitalfrigjøring.
- SAS i mars inngikk en intensjonsavtale med Swissport International som omfatter bakketjenester. I første omgang er planen å opprette en joint venture hvor disse tjenestene inngår. Swissport vil eie 51 prosent av det nye selskapet, mens SAS vil eie de resterende 49 prosent. På sikt vil Swissport overta hele selskapet.

Detaljene i denne avtalen, herunder pris, er ikke offentliggjort på nåværende tidspunkt.
I sin rapport for første kvartal 2012/2013 kommenterer SAS andre salgsprosesser slik:

- Widerøe – Salgsprosessen er påbegynt og utvikler seg i forhold til plan
- Eiendommer – Prosess for å selge flyplassrelaterte eiendommer pågår.