Skriftlig spørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1171 (2012-2013)
Innlevert: 16.04.2013
Sendt: 17.04.2013
Besvart: 22.04.2013 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): I følge enkelte aviser pågår det for tiden en form for utestenging av en journalist i Helgeland Arbeiderblad. Dette i regi av politimester Håvard Fjærli. Det blir hevdet at politimesteren nekter ansatte i politiet å snakke med journalisten. Politimesteren hevder også at han har hjemmel til å pålegge sine ansatte slik "taushet".
Deler statsråden politimesterens handlemåte i denne saken og i så fall bekymrer det ikke statsråden at man her ønsker å kneble pressen?

Begrunnelse

Forholdet mellom pressen og politiet varierer sterk men begge er, slik jeg ser det, gjensidig avhengig av hverandre. Mange ganger får politiet tips fra pressen og slik bistår man til felles beste. Generalsekretær Per Edgar Kokkvold reagerer svært sterkt på Fjærlis beslutning og ikke minst beslutningsgrunnlaget. Jeg går ut fra at statsråden støtter opp om en sterk og uavhengig presse som opererer innenfor det rommet den har. I så måte ser denne saken veldig spesiell ut samtidig som den har et "Fjærli" preg. Jeg ser derfor frem til statsrådens svar.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Jeg har fått opplyst at Politidirektoratet har denne saken til vurdering.
Som statsråd er det vanskelig å gå inn i enkeltsaksvurderinger. På generelt grunnlag vil jeg understreke viktigheten av at politiet viser åpenhet overfor media og publikum for øvrig. God kommunikasjon er en grunnleggende forutsetning for å skape tillit mellom innbyggerne og politiet. Politiet skal som alle andre offentlige virksomheter forholde seg til prinsippene for statens kommunikasjonspolitikk.