Skriftlig spørsmål fra Peter Skovholt Gitmark (H) til utviklingsministeren

Dokument nr. 15:1225 (2012-2013)
Innlevert: 23.04.2013
Sendt: 24.04.2013
Besvart: 02.05.2013 av utviklingsminister Heikki Eidsvoll Holmås

Peter Skovholt Gitmark (H)

Spørsmål

Peter Skovholt Gitmark (H): 65 nye millioner kroner skal gå til "blant annet bedre metoder for å hindre mødre- og barnedødelighet, bedre familieplanlegging, nye vaksiner mot tuberkulose og bedre medisiner mot malaria" skriver UD i en pressemelding.
Kan statsråden utdype hvordan det er tenkt å satse på utvikling av nye vaksiner mot tuberkulose?

Begrunnelse

I forbindelse med lansering av rapporten "Norske aktørers engasjement for global helse", som er en oppfølging av Stortingsmelding 11. (2011-2012) "Global helse i utenriks- og utviklingspolitikken", annonserte utenriksdepartementet i en pressemelding den 08.04.2013 at de øker satsningen på forskning innen global helse på 65 millioner kroner.

Heikki Eidsvoll Holmås (SV)

Svar

Heikki Eidsvoll Holmås: Regjeringen vil satse på utvikling av nye vaksiner mot tuberkulose med å bevilge 5 millioner kroner til tuberkulosevaksineinitiativet Tuberculosis Vaccine Initiative (TBVI) i 2013. TBVI er det ledende europeiske nettverk for utvikling av nye og mer effektive vaksiner mot tuberkulose. TBVI har en særlig styrke i å utføre kliniske forsøk og er på den måten komplementær til den norske grunnforskningen på området.