Skriftlig spørsmål fra Anders Anundsen (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1288 (2012-2013)
Innlevert: 07.05.2013
Sendt: 08.05.2013
Besvart: 16.05.2013 av helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre

Anders Anundsen (FrP)

Spørsmål

Anders Anundsen (FrP): Mener statsråden det samsvarer godt med intensjonene i samhandlingsreformen at ansatte ved sykehus i landet mister jobbene sine?

Begrunnelse

Samhandlingsreformen er ment å sikre bedre samarbeid mellom kommune og stat for å gjøre pasientenes behandlingsløp best mulig. Det er også gjort enkelte endringer i oppgavedelingen mellom stat og kommune, hvilket sannsynligvis medfører at flere ansatte ved Sykehuset i Vestfold, klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering (Kysthospitalet i Stavern) mister jobben på grunn av inntrekk av midler. Dette medfører også at pasienttilbudet forverres fordi kommunene ikke får bygget opp sin kompetanse på området før spesialisthelsetjenesten bygger ned sine tilbud.

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Helse Sør-Øst RHF opplyser at Kysthospitalet har vært en del av Sykehuset Vestfold HF siden juli 2009. Det skjer for tiden omstillingsarbeid som ledd i tilpasning til samhandlingsreformen og i tråd med Helsedirektoratets rapport om fremtidig arbeids- og funksjonsfordeling mellom spesialist- og primærhelsetjenesten på rehabiliteringsområdet (Rapport IS-1947). Her forutsettes det at sykehusene i større grad skal ta seg av kompleks rehabilitering, og dessuten bruke sin kompetanse til å støtte opp under rehabiliteringsarbeidet i kommunene. Som på andre fagområder i sykehusene er det et ønske om å dreie virksomheten fra døgntilbud til poliklinikk og dagtilbud. Det legges faglige kriterier til grunn for de endringene som gjøres og i tråd med pasienters ulike behov og forutsetninger.
Jeg legger til grunn at endringene som nå skjer vil komme pasientene til gode, og at dette skjer i tett samhandling med kommunene. Sykehuset Vestfold HF er bedre enn helse- og omsorgsdepartementet til å vurdere sitt pasienttilbud og bruk av personell. Helse Sør-Øst opplyser at man ved Sykehuset i Vestfold nå er midt i arbeidet med å designe en fremtidsrettet klinikk. Det gjennomføres en bred intern prosess med nødvendig involvering av de ansatte.