Skriftlig spørsmål fra Øyvind Vaksdal (FrP) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:1505 (2012-2013)
Innlevert: 17.06.2013
Sendt: 18.06.2013
Besvart: 24.06.2013 av utenriksminister Espen Barth Eide

Øyvind Vaksdal (FrP)

Spørsmål

Øyvind Vaksdal (FrP): Vil man fra norsk side nå ta initiativ internasjonalt for at sikkerheten for de iranske flyktningene i Camp Liberty i Irak blir ivaretatt på en tilfredsstillende måte?

Begrunnelse

De humanitære forhold for de iranske flyktningene som midlertidig skulle bo i den tidligere amerikanske militærleiren Camp Liberty i Irak, har lenge vært meget kritikkverdige.
Sikkerheten for flyktningene er heller ikke godt nok ivaretatt. Det grufulle angrepet på leiren 9. februar viste at hverken irakiske myndigheter eller FN har tatt dette på alvor.
Sist lørdag 15. juni ble leiren på nytt angrepet av raketter og foreløpige tall viser at to er drept og flere titalls personer er såret.
Undertegnede har flere ganger henvendt seg til utenriksministeren og påpekt de uverdige humanitære forhold som er i leiren samt påpekt den manglende sikkerhet for liv og helse som de daglig opplever. Faren for nye angrep er overhengende og flyktningene lever i konstant frykt for hva som kan skje.
I sine svar har utenriksministeren hevdet at forholdene i leiren er god og den hygieniske og humanitære standarden er godt over den standarden man ofte finner i flyktningeleirer.
Det ser dessverre ut til at norsk UD kun stoler på opplysninger fra FNs spesialrepresentant for Irak, Martin Kobler i denne saken. Det er åpenbart at Kobler, som nå blir fjernet fra denne jobben, ikke har videreformidlet det han visste eller burde ha visst om den vanskelige situasjonen.
Irakiske myndigheter som sammen med FN skulle ha ansvar for sikkerheten i leiren har på ingen måte tatt dette alvorlig noe de to angrepene viser med all tydelighet.
Jeg håper nå at verdenssamfunnet er sitt ansvar bevisst og sørger for at flyktningene kan leve i sikkerhet og trygghet uten frykt for nye angrep og massakrer. Jeg håper også at Norge som en av de aller største bidragsyterne til FN kan bruke sin innflytelse internasjonalt for å finne en tilfredsstillende løsning for flyktningenes sikkerhet.

Espen Barth Eide (A)

Svar

Espen Barth Eide: Hva gjelder sikkerheten for beboerne i Camp Liberty, viser jeg til svarene på dine skriftlige spørsmål nr. 1247 (2012-2013), nr. 996 (2012-2013), nr. 801 (2012-2013), nr. 736 (2012-2013), nr. 621 (2012-2013), nr. 2022 (2011-2012) og til tidligere utenriksminister Jonas Gahr Støres svar på dine skriftlige spørsmål nr. 1393 (2011-2012) og 514 (2011-2012).

Sikkerhetssituasjonen i Irak og spesielt Bagdad er fortsatt dårlig og har blitt klart forverret de siste månedene. Mai var den voldeligste måneden i Irak siden 2008. Bagdad opplever nå jevnlige angrep med flere titalls drepte per dag, og opp mot 100 på de verste dagene.

15. juni ble to mennesker drept i Camp Liberty etter et rakettangrep. Norge har fordømt dette angrepet, og Norge har overfor irakiske myndigheter hele tiden understreket deres ansvar for sikkerheten i leiren.

Det er gjort en rekke tiltak de siste månedene for å bedre sikkerheten i Camp Liberty i form av utplassering av flere hundre kraftige betongelementer som kan settes sammen til vegger. Det er imidlertid beklagelig at dette ikke var tilstrekkelig for å forhindre tap av liv etter det siste angrepet.

Som jeg skrev i mine skriftlige svar på spørsmålene nr. 996, nr. 801 og nr. 1247 er det viktig at beboerne i Camp Liberty samarbeider med FNs høykommissær for flyktninger i prosessen for vurdering av mulig gjenbosetting i tredjeland. Det har fremkommet urovekkende informasjon om at beboerne - til tross for en rekke tilbud om gjenbosetting- boikotter denne prosessen. Beboerne kan heller ikke være selektive med hensyn til hvilket land de ønsker å gjenbosettes i, slik det har vært tilfeller av.

Utenriksdepartementet bygger sin forståelse av situasjonen i Camp Liberty på informasjon fra en rekke kilder: Folkets Mujahedin (MKO) sin ledelse i Liberty, MKOs informasjonsapparat i Europa, uavhengig presse, irakiske myndigheter, FNs Irak-kontor (UNAMI), FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) og utenlandske diplomater i Bagdad.