Skriftlig spørsmål fra Torgeir Micaelsen (A) til finansministeren

Dokument nr. 15:1550 (2012-2013)
Innlevert: 21.06.2013
Sendt: 24.06.2013
Besvart: 01.07.2013 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Torgeir Micaelsen (A)

Spørsmål

Torgeir Micaelsen (A): Hva er provenyeffekten, fordelt på fylker og kommuner, av 1) å fjerne formuesskatten, 2) eiendomsskatten, 3) å øke minstefradraget med 20 000 kroner, 4) å øke minstefradraget med 4 000 kroner samt øke satsen til 43 pst., 5) å øke innslagspunktet i trinn 1 i toppskatten til 520 000 kroner, 6) å redusere nedtrappingssatsen i trinn 2 i pensjonistskatten til 3 pst., 7) å øke minstefradraget på pensjon til 82 000 kroner (sats økes fra 26 pst. til 34 pst.)?

Begrunnelse

Beregningene ønskes foretatt hver for seg og samlet.