Skriftlig spørsmål fra Torgeir Micaelsen (A) til finansministeren

Dokument nr. 15:1550 (2012-2013)
Innlevert: 21.06.2013
Sendt: 24.06.2013
Besvart: 01.07.2013 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Torgeir Micaelsen (A)

Spørsmål

Torgeir Micaelsen (A): Hva er provenyeffekten, fordelt på fylker og kommuner, av 1) å fjerne formuesskatten, 2) eiendomsskatten, 3) å øke minstefradraget med 20 000 kroner, 4) å øke minstefradraget med 4 000 kroner samt øke satsen til 43 pst., 5) å øke innslagspunktet i trinn 1 i toppskatten til 520 000 kroner, 6) å redusere nedtrappingssatsen i trinn 2 i pensjonistskatten til 3 pst., 7) å øke minstefradraget på pensjon til 82 000 kroner (sats økes fra 26 pst. til 34 pst.)?

Begrunnelse

Beregningene ønskes foretatt hver for seg og samlet.

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen:

Lenke til svaret med tabell i pdf-format[Svaret finnes kun som pdf-fil]