Skriftlig spørsmål fra Jørund Rytman (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:1555 (2012-2013)
Innlevert: 21.06.2013
Sendt: 24.06.2013
Besvart: 01.07.2013 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Jørund Rytman (FrP)

Spørsmål

Jørund Rytman (FrP): I svar på skriftlig spørsmål 15:1481 (2012-2013) ber jeg om at finansministeren dokumenterer påstanden om at FrP vil gi 100 mrd. kr i skattelette til de aller rikeste. Påstanden er fullstendig feil, men regnestykket finansministeren viser til er interessant. Det inkluderer alle kutt i bilavgifter, bompenger, alkoholavgifter, eiendomsskatt, drivstoffavgifter, og sågar minstefradraget.
Mener virkelig finansministeren at alle som får nytte av økt minstefradrag på lønnsinntekt er blant de "aller rikeste"?

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Jeg viser til svar på spørsmål nr. 1476 og nr. 1502 til skriftlig besvarelse fra hhv. stortingsrepresentant Jørund Rytman og stortingsrepresentant Ketil Solvik-Olsen for informasjon om anslag på 100 mrd. kroner i samlet lettelse med Fremskrittspartiets endringer skatte- og avgiftsreglene mv.
Departementet har gjort beregninger på enkeltendringer i skatte- og avgiftsreglene som Fremskrittspartiet har fremmet i ulike sammenhenger. Departementet har ikke oversikt over eller beregnet samlede provenyvirkninger av alle endringer Fremskrittspartiet har fremmet i ulike sammenhenger. I svar på spørsmål nr. 1502 til skriftlig besvarelse viser departementet til at fjerning av formuesskatt og arveavgift i hovedsak vil komme personer med høye inntekter og formue til gode. I tillegg vil flere av de andre forslagene gi størst lettelser for høyinntektsgrupper.