Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1629 (2012-2013)
Innlevert: 16.08.2013
Sendt: 16.08.2013
Rette vedkommende: Justis- og beredskapsministeren
Besvart: 23.08.2013 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Vil statsråden sørge for at det blir etablert avtaler mellom Norge og Sverige og andre land som grenser til Norge slik at man kan rykke ut med alle nødetatene når det skjer ulykker i grenseområdene?

Begrunnelse

Meråker kommune grenser til Sverige og E14 går gjennom kommunen og inn i Sverige. I forbindelse med ulykker på strekningen, både på den norske og svenske siden, er det etablert et godt samarbeid mellom ambulanse, brann og redningsetatene over landegrensen (nabokommunene). I forbindelse med en svært alvorlig ulykke for kort tid siden rett over grensen på svensk side, så fikk ikke norsk politi lov til å rykke ut fordi ulykken skjedde i Sverige. Dette medførte at det tok svært lang tid før politiet fra Sverige kunne komme. Det er uholdbart at ikke alle nødetatene kan rykke ut når det skjer alvorlige ulykker selv om det skjer på feil side av en landegrense.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Spørsmålet er rettet til samferdselsministeren som har bedt om at jeg besvarer det.
Norge har avtaler med alle naboland om gjensidig bistand ved ulykker. Nordred-avtalen mellom Norge, Sverige, Finland og Danmark er én overordnet rammeavtale om gjensidig bistand. Med basis i denne rammeavtalen er det etablert lokale grensekommunale samarbeidsavtaler, eksempelvis mellom kommunene Meråker, Åre og politiet på begge sider av grensen.
Barentsavtalen mellom Norge, Sverige, Finland og Russland gjelder gjensidig bistand ved ulykker og krisesituasjoner. I Norge omfatter den fylkene Nordland, Troms og Finnmark.
Disse avtalene forutsetter at det kommer en anmodning fra det landet som har behov for bistand.