Skriftlig spørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:1669 (2012-2013)
Innlevert: 26.08.2013
Sendt: 26.08.2013
Besvart: 02.09.2013 av forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): Nord Norsk bemanning AS på Sortland har i lengre tid bistått driften av kystvaktbasen på Sortland. Kontrakten de har hatt er nå tildelt Jobzone. Undertegnede er gjort oppmerksom på at det stilles spørsmål ved om alt regelverk er ivaretatt ved bytte fra selskapet på Sortland til Jobzone.
Kan statsråden forsikre undertegnede om at alt av regler og forskrifter er ivaretatt?

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Jeg viser til brev fra Stortingets president av 26. august i år med spørsmål fra stortingsrepresentant Jan A. Ellingsen om Nord Norsk Bemanning AS på Sortland og Jobzone AS.
Forsvaret har opplyst meg om at Nord Norsk Bemanning AS de siste fire år har bemannet Kystvaktsentralen på Sortland. Sentralen er døgnkontinuerlig bemannet og har blant annet som oppgave å registrere og holde oversikt over fiskebruk som er satt ut i sjøen. Sentralen mottar meldinger, registrerer dem og svarer på spørsmål fra publikum og næringsutøvere.
I tråd med anskaffelsesregelverket ble det i sommer utlyst ny konkurranse om bemanning av sentralen for de neste tre årene, med opsjon på et fjerde år. Det ble mottatt to tilbud, fra Nord Norsk bemanning AS og fra Jobzone AS.
Uenighet knyttet til tildelingsbeslutningen har medført at saken nå er under rettslig behandling. Det vil derfor ikke være riktig av meg å kommentere saken nærmere på nåværende tidspunkt.