Skriftlig spørsmål fra Ine Eriksen Søreide (H) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:1670 (2012-2013)
Innlevert: 26.08.2013
Sendt: 26.08.2013
Besvart: 03.09.2013 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Ine Eriksen Søreide (H)

Spørsmål

Ine Eriksen Søreide (H): I partilederdebatten på TV2 21. august 2013 uttalte statsministeren at karakterer skal innføres gradvis i ungdomsskolen.
Kan kunnskapsministeren vise til forskrift eller rundskriv som ber skolene innføre karakterer gradvis i 8. klasse?

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Det følger av forskrift til opplæringsloven § 3-4 første ledd at elevene på 1. - 7. årstrinn bare skal gis vurdering uten karakterer. Vurdering med karakterer gis fra og med 8. årstrinn, jf. forskriften § 3-4 annet ledd. Disse elevene skal ha halvårsvurdering uten karakter og halvårsvurdering med karakter, jf. forskriften § 3-13 tredje ledd. Utdanningsdirektoratet har utgitt en veileder om vurderingsformene (Nå gjelder det, februar 2010), samt rundskriv om individuell vurdering etter forskrift til opplæringsloven kapittel 3 (Udir-1-2010, 11. august 2010).