Skriftlig spørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1717 (2012-2013)
Innlevert: 19.09.2013
Sendt: 19.09.2013
Besvart: 24.09.2013 av helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): Under årets valgkamp hadde jeg bl.a. gleden av å besøke sykehuset i Sandnessjøen. Der ble vi fortalt at de to personheisene ikke har virket på mer enn 10 år. Et sykehus er en hektisk og viktig arbeidsplass. Når disse heisene ikke virker betyr det større belastning på heisene som brukes til å flytte pasienter.
Mener statsråden at det er rimelig at man har denne typen verktøy ved et sykehus og at de samtidig ikke har vært i funksjon i mer enn 10 år med de konsekvenser det får for de ansatte og pårørende på besøk?

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Jeg mener at ledelse og styre ved Helgelandssykehuset er nærmest til å vurdere heisbehovet ved Sandnessjøen sykehus. Helseministeren bør etter mitt syn være varsom med å overprøve de lokale driftsmessige valgene i hvert enkelt sykehus. Helse Nord RHF har orientert meg om at stortingsrepresentant Ellingsens opplysninger er riktig mht. at to personheiser ikke er i drift ved sykehuset i Sandnessjøen. Sykehuset har i dag to store heiser som er i drift, og som de mener gir en tilstrekkelig kapasitet til både senger, pasienter og pårørende. Disse heisene er for øvrig nylig oppgradert og i god stand.
Sandnessjøen sykehus har gjennom flere år stått frem som et av de mest effektivt drevne sykehus i regionen. Behandling av pasienter står i fokus, og man har oppnådd gode resultater. Medisinsk utstyr har vært prioritert, og nylig har man også med stor støtte i lokalbefolkningen installert en ny MR-maskin for radiologiske undersøkelser til ca. 25 mill. kroner.
Helse Nord RHF stiller seg bak de prioriteringer som sykehuset har gjort i denne saken, og på bakgrunn av den orienteringen jeg har fått, ser jeg heller ikke noe grunnlag for å kritisere de prioriteringer som er gjort lokalt.