Skriftlig spørsmål fra Line Henriette Holten (KrF) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:54 (2013-2014)
Innlevert: 04.11.2013
Sendt: 05.11.2013
Besvart: 12.11.2013 av landbruks- og matminister Sylvi Listhaug

Line Henriette Holten (KrF)

Spørsmål

Line Henriette Holten (KrF): Smaalenenes Avis skriver i lederartikkelen 1. november 2013: "Historisk har nordmenn aldri brukt mindre penger på mat i forhold til annet. Det er et tegn på velstand og overflod. Men samtidig bruker vi større deler av våre matbudsjetter på usunn mat. Aldri har nordmenn vært mer overvektige, altfor mange dør altfor tidlig på grunn av usunn livsstil."
Hvilke grep vil statsråden ta for å gjøre trygg, sunn og norsk mat mer tilgjengelig?

Sylvi Listhaug (FrP)

Svar

Sylvi Listhaug: Tilgjengeligheten av mat i Norge er god, og det er ikke mangler ved utvalg og tilgjengelighet av matvarer i det norske markedet som er årsak til overvekt og andre livsstilssykdommer. Slike sykdommer har først og fremst sammenheng bl.a. med graden av fysisk aktivitet og hvordan den enkelte setter sammen sitt kosthold.
Det er helse- og omsorgsministeren som har ansvaret for ernæringspolitikken, herunder de råd som gis for å forebygge kostholdsrelatert sykdom.
Mattryggheten i Norge er god. Forekomsten av sykdom som skyldes smittestoffer i mat er i internasjonal sammenheng på et svært lavt nivå.
Innen mitt ansvarsområde vil jeg arbeide for at virksomheter langs matproduksjonskjeden følger det meget omfattende, og i hovedsak EØS-harmoniserte, regelverket som skal sikre mattrygghet, herunder at Mattilsynet fører et effektivt tilsyn med at regelverket følges.