Skriftlig spørsmål fra Wenche Olsen (A) til fiskeriministeren

Dokument nr. 15:182 (2013-2014)
Innlevert: 06.12.2013
Sendt: 06.12.2013
Besvart: 12.12.2013 av fiskeriminister Elisabeth Vik Aspaker

Wenche Olsen (A)

Spørsmål

Wenche Olsen (A): Har Kystverket mottatt et brev fra landshövding i Västra Götalands län vedrørende tersklene i Ringdalsfjorden/Iddefjorden, og vil i så fall ministeren sørge for at det gjennomføres en konsekvensundersøkelse?
Om konsekvensundersøkelsen er positiv vil ministeren søke svenske myndigheter om å få redusert tersklene?

Begrunnelse

Nexans er en av Østfolds største industriarbeidsplasser, de har gjennom mange år vært opptatt av å få redusert tersklene i Ringdalsfjorden for å ha mulighet til å ta inn dypere skip enn det de har i dag. Det har stor betydning for bedriftens konkurranseevne, i dag får de store kostnader grunnet at de ikke kan få skipene inn til fabrikken.
Ringdalsfjorden er en grensefjord og det har gjennom mange år vært jobbet opp mot den svenske regjeringen for å få redusert tersklene i Ringdalsfjorden. Saken har stor betydning for både Halden og Østfold, det er viktige arbeidsplasser i et fylke som har høyere arbeidsledighet enn gjennomsnittet.
Det er flere fiskeriministre som har tatt opp saken med svenske myndigheter uten at det har blitt en løsning på saken. Etter at saken var stoppet opp en stund ble det på nytt tatt kontakt med svenske myndigheter tidligere i år hvor det ble avklart at Norge må søke svenske myndigheter, via lenshövdingen i Västra Götalands län, om å få redusere tersklene. Søknaden må følges av en konsekvensundersøkelse og i den forbindelse skulle landshövdingen sende brev til Kystverket om hva en konsekvensundersøkelse måtte inneholde.

Elisabeth Vik Aspaker (H)

Svar

Elisabeth Vik Aspaker: Dette spørsmålet blir besvart av meg, ettersom Kystverkets ansvarsområder ble overført til samferdselsministeren 16. oktober 2013.
Kystverket har vært i kontakt med Länsstyrelsen i Vestra Götalands län, både muntlig og skriftlig, for å avklare hvilke utredninger svenske myndigheter anser vil være nødvendig på norsk side for at man skal kunne ta en beslutning i spørsmålet om utbedring av innseilingen til Halden. Länsstyrelsen har bekreftet at de har mottatt anmodningen fra Kystverket og har opplyst at de vil komme tilbake til saken.
Kystverket avventer derfor svar på sin anmodning om en slik fullstendig oversikt. Når Kystverket får svaret fra de svenske myndighetene vil de gi sin anbefaling om nødvendige og mulige tiltak til Samferdselsdepartementet.
Jeg er opptatt av at bedriften Nexans skal ha best mulig konkurransevilkår. Når svaret fra svenske myndigheter og Kystverkets anbefaling foreligger vil jeg vurdere videre fremdrift i saken.