Skriftlig spørsmål fra Gina Barstad (SV) til arbeids- og sosialministeren

Dokument nr. 15:267 (2013-2014)
Innlevert: 14.01.2014
Sendt: 14.01.2014
Besvart: 21.01.2014 av arbeids- og sosialminister Robert Eriksson

Gina Barstad (SV)

Spørsmål

Gina Barstad (SV): Man kan ikke forvente at mennesker sitter klar med tusenvis av kroner for å legge ut i tilfelle Nav skulle gjøre noe feil. Det er både urimelig og i strid med sunn fornuft. Dette vitner om et stivbent system som ikke tar ansvar for egne feil.
Vil statsråden sørge for å få en slutt på en praksis der folk flest blir skadelidende og må rydde opp i feil de ikke har noen skyld i?

Begrunnelse

Nav krever at mannen betaler tilbake 20 000 kroner i stedet for de 14 000 Nav selv hadde feilutbetalt. De ekstra pengene krever Nav fordi det er gjort skattetrekk av opprinnelig beløp. Dermed må mannen legge ut 6 000 kroner frem til skatteoppgjøret i 2015 på grunn av feilen Nav har begått.
Som om ikke det var nok krever Nav innbetaling av pengene med svært kort frist. Folk som utsettes for slike feil og i tillegg ikke har penger til å ekstrabetale for Nav-feil vil rett og slett risikere inkasso og økonomiske problemer. Det bør være enighet om at dette er helt uakseptabel praksis.

Robert Eriksson (FrP)

Svar

Robert Eriksson: Jeg er enig i at Arbeids- og velferdsetatens håndtering av krav om tilbakekreving av feilutbetalte ytelser i enkelte tilfeller har medført urimelige konsekvenser for mottakerne. Jeg er derfor glad for at saken representanten refererer til i sitt spørsmål, i følge Arbeids- og velferdsdirektoratet, er løst i dialog med mottakeren.
Arbeids- og velferdsdirektoratet forholder seg til gjeldende skatteregler. Feilutbetalte beløp kan tilbakebetales uten hensyn til forskuddstrekk etaten har foretatt. Dette forutsetter at beløpet betales tilbake i sin helhet innen rimelig tid og før utgangen av samme kalenderår som feilutbetalingen fant sted. Dette avtales med den enkelte brukeren i hvert enkel tilfelle. Blir feilutbetalingen ikke tilbakebetalt innen kalenderåret, må mottakeren normalt betale tilbake bruttobeløpet, dvs. det feilutbetalte beløpet inkludert forskuddstrekk. Jeg er blitt orientert om at Arbeids- og velferdsdirektoratet har søkt å løse likviditetsproblemene dette har medført for mottakerne ved å gi betalingsutsettelse. Arbeids- og velferdsdirektoratet har videre orientert meg om at de ikke anser dette som en fullgod løsning.
Jeg deler direktoratets syn på at det av hensyn til brukerne er behov for å få på plass bedre løsninger. Arbeids- og velferdsdirektoratet har opplyst at de i samarbeid med Skatteetaten vil foreta en gjennomgang av retningslinjer og praktisering av tilbakekreving ved feilutbetalinger med henblikk på å få i stand rimeligere og mer brukervennlige ordninger.