Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:591 (2013-2014)
Innlevert: 26.03.2014
Sendt: 26.03.2014
Besvart: 07.04.2014 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Geir Pollestad (Sp)

Spørsmål

Geir Pollestad (Sp): Det har i lang tid vært mye uklarhet om førerkort for bruk av mopedbil. Vil statsråden bidra til at det blir klarhet rundt dette regelverket?

Begrunnelse

Regelverket om ulike førerkortklasser er komplisert, og også påvirket av europeisk regelverk og mange kryssende hensyn. Det har særlig vært mye uklarhet rundt spørsmålet om bruk av traktor.
Det er mange eksempel på krevende overganger mellom ulike førerkortklasser. Har man førerkort for traktor, så kan man ikke med dette føre en mopedbil som må antas å ha langt mindre skadepotensiale i trafikken enn en mopedbil.
Firehjul Mopedenes Importør Forening har sendt et brev til departementet der man ber om en avklaring i saken. Det vises blant annet i brevet til at det i en periode i høst lå ute feil informasjon på vegdirektoratets hjemmeside om bruken av mopedbiler.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Vegdirektoratet har nylig oversendt Samferdselsdepartementet en vurdering om førerrett for tre- og firehjuls mopeder. Vi ser nå nærmere på denne og vurdere om det er aktuelt med justeringer i regelverket.
Siden representanten viser til at det ”i lang tid har vært uklarhet om førerkort for bruk av mopedbil”, så benytter jeg anledningen til å gi et kort sammendrag av gjeldende regelverk, som var gjeldende i de årene den rødgrønne regjeringen styrte, og hvor representanten Pollestad blant annet var statssekretær i samferdselsdepartementet. Helt siden man innførte egen førerkortklasse for de såkalte mopedbilene i 2003, har minstealderen for å kunne få førerrett vært 18 år ved egenvekt på kjøretøyet over 150 kg.
I tillegg til å kunne få førerrett for mopedbil etter gjennomført opplæring og prøve for slike kjøretøy, har man også rett til å kjøre mopedbil hvis man har førerkort for traktor eller lett motorsykkel. Minstealderen på 18 år gjelder imidlertid også i slike tilfeller. Minstealderen ble satt til 18 år fordi føring av en svært saktegående mopedbil, ut fra både plassbehovet i trafikken og hvordan kjøretøyet oppfattes av andre trafikanter, ble vurdert å kreve en modenhet, oppmerksomhet og trafikkerfaring som en 16-åring vanskelig har kunnet tilegne seg. Da kjøretøyet ser ut som en liten bil, vil også andre trafikanter tilpasse sin adferd til dette.
Eventuelle uklarheter kan skyldes at det er en aldersgrense på 16 år for føring av mopedbiler med egenvekt under 150 kg. Begrunnelsen for dette er at disse kjøretøyene er uten karosseri og har sykkelstyre slik at de i trafikken oppfattes mer lik en sykkel eller en tohjuls moped.
Avslutningsvis vil jeg tilføye at det selvfølgelig er sterkt beklagelig at Statens vegvesen på sine hjemmesider hadde feilaktig informasjon om alderskrav for å kunne kjøre mopedbil. Det ble der opplyst at minstealder for å kjøre mopedbil var 16 år for den som har førerkort for lett motorsykkel (klasse A1). Statens vegvesen har informert ut om denne feilen og vil følge saken opp videre.